Twente move to social

Move2Social is er op gericht om startende sociaal ondernemers op weg te helpen. Move2Social is een regionaal programma waarbij ook de stakeholders van de sociaal ondernemers actief worden betrokken. In drie maanden tijd ondersteunen de partners de sociaal ondernemers bij het opstellen van hun businessplan. De ondernemers worden geholpen bij het vergroten van hun netwerk en ze krijgen concreet mogelijkheden voor financiering aangereikt waarmee zij hun idee naar de markt kunnen brengen.

Move2Social is een unieke samenwerking van diverse partners: onderwijs- en kennisinstellingen, informals, banken, overheid, ondernemerscentra en het bedrijfsleven slaan de handen ineen. Zo ontstaat een uniek netwerk van contacten en expertise waarmee sociaal ondernemers écht een stap kunnen maken.

Move2Social is in Twente ontwikkeld in 2017. Daar deden elf sociaal ondernemers mee in een eerste ronde. Een half jaar na afronding heeft dit diverse vormen van werkgelegenheid opgeleverd in Twente: 12 reguliere banen, 4 banen voor sw-medewerkers, 30 leerwerkbanen voor statushouders en 11 leerwerkbanen voor overige doelgroepen. Deze impact staat nog los van gerealiseerde impact door innovatief ondernemerschap rond zorg- en welzijnsinitiatieven, en duurzaamheid. In 2017 is in Twente een tweede ronde gestart voor nieuwe ondernemers en in Groningen is een eerste ronde gestart. In 2018 zal Move2Social in meerdere regio’s starten.