Social Enterprise Innovation Accelerator Programme Haarlem

De in Haarlem gevestigde onderneming Seinwezen / stichting Stadsgarage is deelnemer aan het EU Interreg2Seas programma SSENT, Spark Social Enterprise, onderdeel van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds. Stichting Stadsgarage is de uitvoeringsorganisatie en heeft als partners De Sociale Innovatie Fabriek en De Punt uit België, en de University of Brighton en de County of Sussex uit het Verenigd Koninkrijk (VK). Leadpartner is The Platform, expertise centrum voor Social Enterprises in Brighton. De gemeente Haarlem is supporting partner. Het programma loopt van 2016–2019 en heeft als doel sociale ondernemingen in de regio (zie kaartje) te ondersteunen met innovatieve aanpakken zodat zij kunnen groeien.

Dit doet SSENT door het maken (en beschikbaar stellen) van een model, gebaseerd op informatie uit interviews met 100 respondenten waarvan 55 sociale ondernemingen (SO’s) uit Engeland, België en Nederland en opgesteld door de Universiteit van Brighton. Er wordt een Innovatie-acceleratie programma opgezet, genaamd Social Enterprise Innovation Accelerator Programme (SEIAP). Hierin zijn safari’s voor in totaal 75 SO’s (waarvan 25 uit Nederland en een groot deel uit Kennemerland). De Stadsgarage maakt een selectie van meest kansrijke sociale ondernemingen die aan het programma mogen deelnemen. Deelname is gratis. De safari’s (leerreizen) worden gehouden in Engeland (juni 2017), in België (oktober 2017) en in Haarlem (eerste kwartaal 2018). Het programma bestaat verder uit symposia, drie conferenties over innovatie voor SO’s, coaching trajecten per groep en in een op een situaties, een e-learning hub en een programma voor start-ups. Begin 2018 is een Social Enterprise symposium in Haarlem.
Daarnaast is het cross border netwerk van groot belang voor alle deelnemende sociale ondernemingen en is de kennis en kunde van bij het programma betrokken wetenschappers en praktijkdeskundigen van grote waarde in het meehelpen opzetten van bijvoorbeeld business cases voor de SO’s in de drie regio’s. De ondersteuning die deze ondernemingen ontvangen, is gebaseerd op de samen met de Universiteit van Brighton ontwikkelde methode om sociale ondernemingen innovatiever en succesvoller te maken. Op basis van de kennis en contacten die we opdoen, bouwt de Stadsgarage het programma verder uit tot een regionaal expertise centrum Kennemerland.

Uitkomsten

De Stadsgarage biedt sociale ondernemers in Kennemerland dus toegang tot regionale expertise, experts en investeerders – waarbij de nadruk ligt op lokaal en regionaal. Landelijk is een aantal goede en grote spelers actief maar regionaal (en lokaal) niet. Hierin dicht het lokale Kenniscentrum (werknaam Kennisgarage) een hiaat in het veld van social enterprises in Nederland.
Ondernemers uit de regio nodigen wij, het team van de Stadsgarage uit om met ideeën voor business plannen met sociale impact te komen. We stellen hen in staat om die in een aantal stappen tot wasdom te brengen. Daarvoor krijgen zij steun van regionale experts uit het netwerk van de Stadsgarage. Zo krijgen de SO’s toegang tot sociale impact investeerders en fondsen die met de Stadsgarage samenwerken. En vice versa: het Kenniscentrum ontwikkelt zich tot dienstverlener voor investeerders in sociale business plannen in Kennemerland. Het uiteindelijke doel van SSENT is sociale ondernemingen helpen te innoveren en een betere positie in de economie van de twee zeeën regio in West-Europa te geven, dat er meer werkgelegenheid en sociale cohesie wordt gecreërd. Dit doel brengen wij met het regionaal Kenniscentrum dichter op lokale en regionale situaties; een regionale economie heeft tenslotte een andere dynamiek dan een landelijke. Hiermee wil de Stadsgarage met haar Kenniscentrum een model neerzetten dat ook elders in Nederland kan worden opgezet.