Sociaal OndernemersLab Maassluis/Schiedam/Vlaardingen

Innovatieve samenwerking met sociaal ondernemers

Duurzame werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is het doel van Stroomopwaarts, het participatiebedrijf voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Startende ondernemers en Stroomopwaarts vinden elkaar door hun gemeenschappelijke doelstelling om werkgelegenheid te creëren. Beide lopen daarbij tegen obstakels aan. In de opstartfase hebben starters vaak nog te weinig investeringsmogelijkheden om personeel aan te nemen. Dit belemmert hen om de gewenste groei te realiseren. Stroomopwaarts kampt juist met een tekort aan passende werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met het Sociaal OndernemersLab speelt Stroomopwaarts hierop in. Deze innovatieve samenwerking met startende ondernemers levert beide partijen winst op. Startende ondernemers kunnen gebruikmaken van faciliteiten als bedrijfsruimte, wifinetwerk, vergader- en trainingsruimtes, kantinevoorzieningen en de schoonmaak binnen het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts. Hierdoor krijgen zij de financiële ruimte en slagkracht om hun bedrijf sneller op te starten. Hun start en vlotte groei, creëren vervolgens meer werkgelegenheid voor de doelgroep van het participatiebedrijf.

De kosten van de faciliteiten worden verrekend met producten of diensten die startende ondernemers bieden aan het participatiebedrijf. Een goed voorbeeld is Inspirational Sales, dat als tegenprestatie voor geleverde faciliteiten bij Stroomopwaarts telefonische acquisitie doet voor het Werkleerbedrijf.

Voor startende ondernemers levert het Sociaal OndernemersLab als voornaamste voordeel op dat er bijna geen voorfinanciering noodzakelijk is. De eerste factuur volgt na afloop van de inzet van de medewerkers – tegelijk met het moment waarop de ondernemers hun klanten kunnen factureren. Hierdoor wordt de financieringsbehoefte van startende sociaal ondernemers geminimaliseerd. Voor Stroomopwaarts leidt de samenwerking tot meer werkgelegenheid voor de doelgroep.