ROZ: Netwerk voor sociaal ondernemers

Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) is een adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap en sociaal ondernemen. ROZ heeft sociale ondernemingen bij elkaar gebracht in een nieuw netwerk, zodat ondernemingen met een maatschappelijke missie en impact meer zichtbaar worden en elkaar kunnen versterken.

In juli 2017 is het netwerk van start gegaan. De eerste bijeenkomsten zijn geweest en begin 2018 zijn er al bijna dertig sociaal ondernemers uit Twente en de Achterhoek lid. Binnen het netwerk staat kennisdeling, inspiratie en samenwerking op het gebied van sociaal ondernemerschap centraal. Samen met de sociaal ondernemers wil ROZ de sector versterken en impact vergroten.

De leden kunnen gebruik maken van het uitgebreide netwerk en gemeentelijke contacten van ROZ. Ze worden uitgenodigd voor de jaarlijkse werkconferentie sociaal ondernemen.

ROZ promoot hen via onder meer de ROZ website, social media kanalen en de nieuwsbrief sociaal ondernemen. Tot slot biedt ROZ diverse trainingen op het gebied van sociaal ondernemen.