Ondernemerstafel Haarlem: Buiten naar binnen

Hoe kunnen we de kracht van de samenleving benutten voor gemeentelijke doelstellingen en meer ‘social impact’ realiseren? Dat is de vraag die de gemeente Haarlem zichzelf stelde. De oplossing werd gevonden in samenwerking met de Social Impact Factory. Het uitgangspunt: haal buiten naar binnen door ambtelijke gebouwen open te stellen en zorg voor een integraal team dat zichtbaar en vindbaar is voor sociaal ondernemers. De oplossing werd gevonden in de oprichting van een zogenoemde ondernemerstafel. Een ontmoetingsruimte en werkplek in het gemeentekantoor, waar sociaal ondernemers en initiatiefnemers werken, laagdrempelig toegang hebben tot de gemeente en hun vragen kunnen stellen.

Met de ondernemerstafel worden de deuren naar de stad opengezet. De tafel functioneert als een ‘mixed zone’ binnen de gemeente Haarlem, waar ondernemers en ambtenaren elkaar ontmoeten en is een plek waar ambtenaren hun uitdagingen kunnen delen met ondernemers. Ondernemers betalen met hun sociale kapitaal en denken mee over maatschappelijke uitdagingen die door ambtenaren worden aangedragen. Behalve in het gemeentekantoor organiseert Seats2meet inmiddels ook bijeenkomsten op locatie in de stad. De filosofie hierachter is om de ambtenaren de wijk in te brengen, dicht bij de initiatiefnemers, ondernemers en thematiek.