Kansenkaart Haarlemmermeer

De SIF heeft onder meer voor de gemeente Haarlemmermeer gebruik gemaakt van de kansenkaart-methode. Hierin stond de vraag centraal: welke kansen liggen er voor de gemeente Haarlemmermeer op gebied van sociaal ondernemerschap in de regio en welke rol kan zij daar het beste spelen als het gaat om het stimuleren van arbeidsparticipatie? Voor het inventariseren van de kansen zijn verschillende interviews uitgevoerd en twee Social Impact Rooms georganiseerd voor zowel medewerkers van de gemeente als voor (sociaal) ondernemers en (netwerk)organisaties binnen de gemeente.Afbeelding verwijderd.

Uit de kansenkaart bleek dat er kansen lagen voor de gemeente Haarlemmermeer om meer werkgelegenheid te creëren door sociaal ondernemende samenwerkingsverbanden vorm te geven. Dat kon worden gerealiseerd door binnen de gemeente actief te verbinden met een contactpersoon die buiten de gemeente zichtbaar en vindbaar is op het thema en sociaal ondernemerschap een podium te bieden. Op deze manier krijgt sociaal ondernemen een gezicht binnen de gemeente en wordt de link naar buiten gelegd. Ook het vinden van nieuwe financieringsvormen voor sociale ondernemers werd als kans gezien.
De uitwerking van de kansen heeft geleid tot de volgende adviezen en uitwerking:

  • Integraal samenwerken
    Maak actief verbinding tussen de verschillende clusters van de gemeente aarlemmermeer. Zorg voor een vast contactpersoon die sociaal ondernemerschap door zichtbaarheid en samenwerking stimuleert.
  • Podium
    Maak actief verbinding tussen sociaal ondernemende initiatieven door een podium voor sociaal ondernemerschap in Haarlemmermeer te creëren.
  • Nieuwe financieringsvormen
    Stimuleer de beweging van sociaal ondernemerschap en voeg daadkracht toedoor nieuwe financieringsvormen te faciliteren.
kansenkaart-haarlemmermeer
kansenkaart-haarlemmermeer-2