Collectief 040/Koenraad Eindhoven

Collectief040 verenigt ondernemers uit de regio Eindhoven die wat terug willen doen voor de maatschappij. Die bereid zijn te investeren volgens Social return principes en zich willen conformeren aan PSO-normen. Met name middelgrote bedrijven die wel baat hebben aan uitbreiding van personeel, maar niet de tijd om zich alle regels eigen te maken. Bedrijven die gebruik willen maken van collectieve afspraken en willen investeren in personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een hybride collectief dat bestaat uit reguliere ondernemingen die socialer ondernemen of willen gaan ondernemen en sociale ondernemingen. Naast gemeente Eindhoven en verschillende re-integratiebedrijven heeft Collectief040 gesprekken met veel mogelijke partners die zich willen verbinden aan Collectief040. Alle partners (waaronder ook Philips, VDL et cetera.) hebben iets te bieden aan de aangesloten bedrijven of kandidaten op het gebied van HR+ diensten. Namens de deelnemende ondernemers maakt Collectief040 afspraken met partners die voor iedereen iets opleveren.