Social Impact Bonds

Social Impact Bonds (SIB) worden in Nederland steeds vaker ingezet als een alternatief instrument om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een SIB is een financieringsmodel waarbij een gemeente, een private investeerder en een (consortium van) impact onderneming(en) een prestatiecontract afsluiten. Alleen wanneer de gestelde doelen zijn behaald, betaalt de gemeente de investeerder terug. Zo wordt privaat kapitaal ingezet voor een maatschappelijk doel en verschuift het risico van het publieke naar het private domein. Tegelijkertijd biedt het investeerders een kans om maatschappelijke projecten te steunen én rendement te behalen. Voor impact ondernemers heeft een SIB als voordeel dat zij door deze constructie toegang krijgen tot financiering.

In het Verenigd Koninkrijk heeft men al uiteenlopende ervaring met het instrument opgedaan. De eerste SIB van Nederland werd in 2014 in Nederland gesloten door de gemeente Rotterdam, Start Foundation, ABN Amro en Buzinezzclub rond het thema werkloosheid. Momenteel zijn er meer dan 10 impact bonds afgesloten in Nederland. Arbeidsintegratie is het meest voorkomende onderwerp waarvoor een SIB wordt ingezet. Mogelijk is een SIB ook op andere thema’s toe te passen zoals bijvoorbeeld energiebesparing of circulaire economie. Bekijk voor meer informatie ook deze factsheet Social Impact Bonds in vogelvlucht (pdf).

Samenwerken: Lange adem en heldere afspraken over impact

Een Social Impact Bond is een complex en kostbaar instrument. Het vraagt vaak jarenlange voorbereiding en bouwen aan vertrouwen. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig af te wegen wanneer een SIB kans van slagen heeft. Om dit te kunnen doen werkt de gemeente Rotterdam met een beslisboom om er zeker van te zijn dat een SIB het meest passende instrument is.

Resultaten (impact) van een impact onderneming moeten voor een succesvolle SIB waarneembaar en meetbaar zijn. Die impact is immers een van de argumenten (unique selling points/usp’s) om als gemeente, financier of andere partners zaken te doen met impact ondernemers. Daarom is het belangrijk om:

 • Goede prestatieafspraken te maken en hier voldoende tijd voor te nemen
 • Realistische afspraken te maken over hetgeen de gemeente (bv. hoeveel mensen uit de participatiewet) en ondernemer (bv. over beschikbaarheid) elkaar kunnen bieden.
 • Open te staan voor elkaars werelden

Meer informatie over Social Impact Bonds

 • Social Impact Beloond! Ontwerpgericht onderzoek naar instrumenten die
  de impact van sociale mkb-bedrijven zichtbaar maken aan inkopers
  (pdf) (Hanze Hogeschool, januari 2021)
  Verslag van een project rondom ‘impactmeting’: het in kaart brengen van maatschappelijke waarde die ondernemers creëren wanneer ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Er zijn twee Social Impact Tools ontwikkeld waarmee sociale mkb-bedrijven helpen de effecten van hun bedrijf zichtbaar te maken, waardoor de kans toeneemt dat inkopers producten en diensten afnemen bij deze ondernemingen. Ook is er aandacht voor andere (wettelijke) mogelijkheden voor het stimuleren van inkoop bij sociale mkb-bedrijven.
 • Factsheet Social Impact Bonds (pdf) (oktober 2019)
  Platform31 inventariseerde welke lessen er te leren zijn bij het opzetten van een Social Impact Bonds en maakte de factsheet
 • Inkopen voor resultaat (september 2019)
  In deze podcast van Impact Podcast NL wordt gesproken over inkopen op basis van resultaten en is er aandacht voor Social Impact Bonds. Glenn van der Burg in gesprek met Ruben Koekoek, mede-oprichter van Social Finance NL, en Carly Relou van Impact Centre Erasmus.

Factsheet

Platform31 inventariseerde welke lessen er te leren zijn bij het opzetten van een Social Impact Bonds en maakte de factsheet Do’s & Don’ts van een Social Impact Bond (pdf).

Health Impact Bonds

Er zijn ook Social Impact Bonds waarbij gezondheid centraal staat, de zogenaamde Health Impact Bonds, zie ook het bericht: Gezocht: gemeenten voor ontwikkeling Health Impact Bond

De Outcomes Academy

De Outcomes Academy is een driedaagse leergang (woensdag 10 juni – donderdag 25 juni 2020) om maatschappelijke vraagstukken vernieuwend en resultaatgericht op te lossen. De leergang wordt verzorgd in samenwerking met het Impact Centre Erasmus (onderdeel Erasmus Universiteit). Daarnaast zullen experts van Oxford University en Social Finance UK onderdelen verzorgen en zijn er experts vanuit het veld betrokken. De doelgroep bestaat uit ambtenaren bij het Rijk, provincie en gemeenten.

De leergang biedt handvatten om te kunnen sturen op maatschappelijke resultaten en impact. Data maakt dit immers in toenemende mate mogelijk. Door niet alleen vooraf resultaten vast te stellen, maar door ook continu te blijven monitoren en waar nodig interventies aan te passen en te verbeteren kan meer impact bereikt worden. Hiervoor wordt internationale casuïstiek behandeld. De rol die nieuwe financieringsmodellen, zoals resultaatfinanciering en Social Impact Bonds, hierin spelen komt uitgebreid aan bod. Zie voor meer informatie

Meer informatie: www.outcomesacademy.nl