Certified B Corporation

Factsheet

Platform31 inventariseerde welke lessen er te leren zijn bij het opzetten van een Social Impact Bonds en maakte de factsheet Do’s & Don’ts van een Social Impact Bond (pdf).

Health Impact Bonds

Er zijn ook Social Impact Bonds waarbij gezondheid centraal staat, de zogenaamde Health Impact Bonds, zie ook het bericht: Gezocht: gemeenten voor ontwikkeling Health Impact Bond

De Outcomes Academy

De Outcomes Academy is een driedaagse leergang (woensdag 10 juni – donderdag 25 juni 2020) om maatschappelijke vraagstukken vernieuwend en resultaatgericht op te lossen. De leergang wordt verzorgd in samenwerking met het Impact Centre Erasmus (onderdeel Erasmus Universiteit). Daarnaast zullen experts van Oxford University en Social Finance UK onderdelen verzorgen en zijn er experts vanuit het veld betrokken. De doelgroep bestaat uit ambtenaren bij het Rijk, provincie en gemeenten.

De leergang biedt handvatten om te kunnen sturen op maatschappelijke resultaten en impact. Data maakt dit immers in toenemende mate mogelijk. Door niet alleen vooraf resultaten vast te stellen, maar door ook continu te blijven monitoren en waar nodig interventies aan te passen en te verbeteren kan meer impact bereikt worden. Hiervoor wordt internationale casuïstiek behandeld. De rol die nieuwe financieringsmodellen, zoals resultaatfinanciering en Social Impact Bonds, hierin spelen komt uitgebreid aan bod. Zie voor meer informatie

Meer informatie: www.outcomesacademy.nl