Aanbesteden van maatschappelijke opgaven

De overheid kan maatschappelijke taken laten oppakken door de samenleving. De ‘samenleving’ staat in dit geval voor impact ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigde burgers (zoals buurtbewoners). Deze partijen kunnen – alleen of in samenwerking met elkaar – goede, creatieve en innovatieve oplossingen bieden. Een overheidsinstantie die een dergelijke oplossing zoekt, kan kiezen voor een maatschappelijke aanbesteding of een challenge.

Challenge

Impact ondernemingen willen maatschappelijke problemen oplossen en tegelijkertijd een dienst of product leveren. De gemeente kan een rol spelen door vraag (maatschappelijk vraagstuk) en aanbod (ondernemende ideeën) actief bij elkaar te brengen. Een concrete en inmiddels bewezen manier om impact te realiseren is het organiseren van een maatschappelijke (impact) challenge.

Een challenge houdt in dat de overheid een beroep doet op het innovatieve vermogen van de samenleving. De overheid daagt (lokale) stakeholders uit om impact ondernemende oplossingen te bedenken voor maatschappelijk vraagstukken. De overheid stelt hiervoor middelen of ondersteuning beschikbaar als ‘prijs’ voor het beste idee. Hiermee geeft de overheid een boost aan impact ondernemende oplossingen en stimuleert het de eigen kracht in de samenleving. Vraagstukken kunnen betrekking hebben op verschillende thema’s, zoals schulden, (jeugd)werkloosheid en eenzaamheid.

Een challenge wordt meestal georganiseerd door een gemeente, maar kan ook door een corporate foundation of grote organisatie worden opgepakt, zoals de Social Impact Factory. In het kader hieronder vindt u een toelichting op de werkwijze van een challenge.

Werkwijze challenge door Social Impact Factory

De Social Impact Factory werkt in co-creatie met de opdrachtgever en een selectie van impact ondernemers. Gedurende zes maanden worden de beste ideeën geselecteerd en worden impact ondernemers klaargestoomd om hun idee in pilot uit te voeren. De Social Impact Factory hanteert twee varianten:

 • Middels een uitvraag voor actie
  Er wordt een specifiek maatschappelijk probleem gedefinieerd en de markt wordt gevraagd met een oplossing te komen. Een selectie van de inzenders gaat het challenge proces in. Zij worden begeleid met de aanscherping van hun oplossing. Tijdens de finale pitchen de deelnemers hun oplossing; de jury selecteert de winnaar(s) en bepaalt wie er startfinanciering krijgt en daadwerkelijk de pilot gaat starten.
 • Middels het vormen van een coalitie
  Er wordt een brede groep stakeholders verzameld rondom een vraagstuk. Het doel is om tot een coalitie te komen die aan de oplossing wil bouwen. Zij worden begeleid met de vorming en aanscherping van hun impact ondernemende oplossing. Tijdens een presentatie laat de coalitie deze oplossing zien. Deze presentatie markeert de start van de pilot, uitgevoerd door deze coalitie.

De resultaten zijn gestoeld op:

 • Gerealiseerde pilots waarin de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie worden behaald.
 • Duurzame samenwerking tussen de organisatie en sociaal ondernemers op een specifiek thema.

Meer lezen

Het ministerie van BZK heeft een informatieblad Maatschappelijk Aanbesteden laten opstellen (2013). Daarnaast is er een juridisch leaflet Maatschappelijk Aanbesteden beschikbaar (2015). Hierin zijn technieken opgenomen waarmee overheidsopdrachten toegankelijker worden gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke (burger)initiatieven.

 • Overzicht van beschikbare instrument om in te kopen met impact (pdf) (november 2019)
 • Inkopen met impact (oktober 2019)
  Rapport over de manier waarop de rijksoverheid producten en diensten inkoopt. Met haar manier van inkopen van producten en diensten wil de Rijksoverheid: de gevolgen van klimaatverandering aanpakken; de ontwikkeling naar een ciruculaire (duurzame) economie versnellen; baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen.
 • Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap Universiteit Utrecht i.o.v. ministerie van EZK, 2019
  Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders waarmee de status van een organisatie als een op sociaal of maatschappelijk belang gerichte onderneming wordt erkend, gefaciliteerd en daar eventueel concrete voordelen aan worden verbonden.

Nieuwsitems/verslagen

Meer informatie