Interne organisatie gemeente

Impact ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan maatschappelijk opgaven. Gemeenten kunnen via beleid en uitvoering ruimte bieden aan impact ondernemers, waardoor zij op een ondernemende en innovatieve manier hun rol kunnen pakken.

De betrokkenheid van de gemeente kan variëren: van het leggen van verbindingen met andere ondernemers, financiers of kennisinstellingen, tot het creëren van experimenteerruimte en het oplossen van knelpunten, tot inzet op Social Return en maatschappelijk verantwoorde inkoop. Daarnaast kan een gemeente langs de as van beleid, subsidie, regelgeving of draagvlak diverse maatregelen nemen om een impuls te geven aan ondernemen met impact.

Wat kan een gemeente of provincie doen?

Meer informatie

Zakboek voor ambtenaren (pdf) (september 2019)
Zakboek voor gemeenteambtenaren van Social Enterprise om impact ondernemerschap te steunen. Met handige beschrijving van de verschillende rollen die je als gemeente op je kan nemen.

Samenwerken met sociaal ondernemers (pdf) (september 2019)
Inspirerende routekaart van Social Enterprise voor gemeenten om ondernemers beter te begrijpen en samenwerking te realiseren.

Zicht op duurzame samenwerking (pdf) (november 2020)
Vervolgonderzoek van PWC naar de samenwerking tussen gemeenten en impact ondernemingen.

Inspirerende voorbeelden

Inspirerende voorbeelden zijn er ook. Springplank040 weet als impact ondernemer samen met een corporatie, een netwerk van ruim negentig bedrijven en de gemeente honderden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Bent u op zoek naar nog meer inspirerende voorbeeldprojecten in steden, klik dan hier.