Onderwijs

Taalonderwijs en het vroegtijdig in aanraking laten komen met de mogelijkheden van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt (bijvoorbeeld op school door middel van stages) en diploma erkenning zijn belangrijke aspecten voor het realiseren van grensoverschrijdende arbeid. Veel kinderen blijven wonen en werken in de eigen regio. Dit geldt ook voor de grensregio’s. Daarom is het van belang om in het onderwijs in de grensregio’s aandacht te besteden aan werken over de grens en welke kwaliteiten hier essentieel voor zijn. Op lokale- en nationale niveau is er een toenemende aandacht voor onderwijs dat grensoverschrijdende arbeid stimuleert.

Grenzenloos Talent

Een inventariserend onderzoek onder Noord-Duitse en Noord-Nederlandse bedrijven naar kansen voor stages en afstudeeronderzoeken

Platform31, 2019

Lees verder


Lerend werken en werkend leren. Innovaties in het mbo in dunbevolkte gebieden

Platform31, 2018

Lees verder


Erkenning en acceptatie van diploma’s in het beroepsonderwijs. Een speurtocht naar bestaande en vermeende problemen in de Nederlands- Duitse grensregio

EUREGIO
Onderzoek, 2018

Lees verder (pdf)


Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden

Platform31, 2017

Lees verder


Het beroepsonderwijs van de buren. Een gids voor samenwerking in de Nederlands- Duitse grensregio.

EUREGIO
Onderzoek, 2017

Lees verder (pdf)


Investeren in de grensregio’s is investeren in de toekomst (hoofdstuk 2.3)

VNG, 2015

Lees verder (pdf)


Leren zonder grenzen

Interreg, 2014-2020

Lees verder


Taal Verbindt

Interreg, 2019

Lees verder


logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling