Mobiliteit

Om te kunnen werken buiten de eigen woonomgeving moet het mogelijk zijn om gemakkelijk te kunnen bewegen van het één naar het andere gebied. Dit is ook een voorwaarde om het werken over de grens mogelijk te maken. Mobiliteit is daarmee een belangrijk aspect voor het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Voorbeeld in de praktijk

Problematiek in beeld

Voor arbeidsmobiliteit in het algemeen is de reistijd tussen de woon- en werklocatie een bepalende factor. Een goede en snelle bereikbaarheid van de werklocatie heeft een positieve invloed op het accepteren van een baan dat wat verder van de woonlocatie af ligt. Dat is niet anders bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. De belemmeringen kunnen bij een grensoverschrijdende arbeidsmarkt echter wel van een andere aard zijn. De mobiliteit met de buurlanden is beperkt doordat er relatief minder frequent en minder fijnmazig openbaar vervoer beschikbaar is. Het gevolg is dat de reistijd voor (potentiële) grenspendelaars (te) lang is, of werklocaties in het geheel niet per openbaar vervoer te bereiken zijn. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals werkgevers uit de buurlanden die reiskosten niet vergoeden voor werknemers en stagiaires. Ook het niet kunnen gebruiken van de Nederlandse OV-chipkaart in buurlanden werkt belemmerend.

Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen (hoofdstuk 7)

Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid, 2017

Lees verder (pdf)


Grensoverschrijdende arbeidsmarkt: voorbij de romantiek

Edzes et al. (Rijksuniversiteit Groningen), 2015

Lees verder (pdf)


Van stilstand naar verandering: praktische oplossingen voor verbetering van de arbeidsmobiliteit in de grensregio

EIPA, 2013

Lees verder


logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling