Mobiliteit

Om te kunnen werken buiten de eigen woonomgeving moet het mogelijk zijn om gemakkelijk te kunnen bewegen van het één naar het andere gebied. Dit is ook een voorwaarde om het werken over de grens mogelijk te maken. Mobiliteit is daarmee een belangrijk aspect voor het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Voorbeeld in de praktijk

Problematiek in beeld

Voor arbeidsmobiliteit in het algemeen is de reistijd tussen de woon- en werklocatie een bepalende factor. Een goede en snelle bereikbaarheid van de werklocatie heeft een positieve invloed op het accepteren van een baan dat wat verder van de woonlocatie af ligt. Dat is niet anders bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. De belemmeringen kunnen bij een grensoverschrijdende arbeidsmarkt echter wel van een andere aard zijn. De mobiliteit met de buurlanden is beperkt doordat er relatief minder frequent en minder fijnmazig openbaar vervoer beschikbaar is. Het gevolg is dat de reistijd voor (potentiële) grenspendelaars (te) lang is, of werklocaties in het geheel niet per openbaar vervoer te bereiken zijn. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals werkgevers uit de buurlanden die reiskosten niet vergoeden voor werknemers en stagiaires. Ook het niet kunnen gebruiken van de Nederlandse OV-chipkaart in buurlanden werkt belemmerend.

De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen,

Steunpunt Werk Vlaanderen en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Wetenschappelijk rapport, 2017

Lees verder


Gemeenschappelijk Werkprogramma | 2017-2020 Benelux

Werkprogramma, 2017

Lees verder


Grensoverschrijdende arbeidsmarkt,

Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoek, 2015

Lees verder


De arbeidsmarkt in de grensregio’s van Nederland en Noordrijn-Westfalen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Wetenschappelijk rapport, 2015

Lees verder


Aanbeveling van het comité van Ministers inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit

Aanbeveling, 2014

De economische groei in grensregio’s zwengelt. In dit document staan voorstellen om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en grensarbeid als één te zien en ter prioriteit te stellen aan onderwerpen van de Benelux samenwerking. (De aanbevelingen worden gebruikt in onderzoek Grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Voorbij de romantiek)

Lees verder (pdf)


Van stilstand naar verandering: praktische oplossingen voor verbetering van de arbeidsmobiliteit in de grensregio

EIPA
Projectbeschrijving, 2013

Lees verder


UWV- Eures

Informatie en inzichten

Lees verder


Arbeidsmarkt Noord

Project

Lees verder


Informatie voor grensbewoners

Rijksoverheid

Lees verder

logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling