Lokale kennis en praktijkvoorbeelden

Op lokaal niveau gebeurt veel op het thema grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Lokale ontwikkelen en kennis raken vaak aan de landelijke thema’s, mobiliteit, belemmeringen in grensarbeid en onderwijs. Op deze pagina staan lokale kennis en praktijkvoorbeelden voor gemeenten om projecten te starten of uit te breiden.

Euregio-Xperience 2.0

Euregio Rijn-Maas-Noord, 2019-2022

Met taalcursussen, cultuur- en sollicitatietrainingen, bezoeken aan bedrijven en stagebemiddeling worden mbo-studenten in dit project toegerust om een baan te vinden op de Duitse arbeidsmarkt in de regio. Het woon-werkverkeer wordt vergoed en studenten worden actief geholpen bij het vinden van een geschikt stagebedrijf. Euregio-Xperience 2.0 loopt tot 2022.

Lees verder


Project CROCO

EUREGIO, 2019-2022

In dit project gaat het om de samenwerking tussen Oost-Nederland en het Münsterland met als prioriteit de versterking van de grensregio op verschillende terreinen. Hiervoor is 346.000 euro ter beschikking gesteld. De organisatie en coördinatie van dit project wordt uitgevoerd door de EUREGIO, gevestigd in Gronau-Enschede. Het gaat daarbij onder andere om de bevordering van grensoverschrijdend werken, het leren van de buurtaal, de erkenning van diploma’s in het buurland en openbaar vervoer in de grensstreek. In de toekomst meer weten over CROCO of over de overige projecten?

Lees verder


Bioeconomie – Groene Chemie

Eems Dollart Regio, 2018 – 2021

Samenwerking Nederlandse en Duitse ondernemers en kennisinstellingen voor ontwikkeling en productie van biobased materialen en gebruik van reststromen uit land- en tuinbouw

Lees verder


Net(z)werk+

Eems Dollar Regio

De Eems-Dollart-Regio heeft met Net(z)werk+ een kaderproject ontwikkeld dat het voor kleine initiatieven mogelijk maakt om op een simpele en snelle manier subsidie aan te vragen.

Lees verder


Waterrobuuste Steden

Provincies Overijssel & Gelderland, Land Noordrijn-Westfalen, steden Bocholt (D), Münster (D), Hengelo (Ov.), Zutphen, waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel, Interreg, 2019-2021

Verschillende steden in het stroomgebied van de Rijn en de IJssel, zowel in Nederland als Duitsland, werken tussen 2019 en 2021 samen aan verschillende projecten om de negatieve gevolgen hittestress, extreme neerslag en droogte te bestrijden

Lees verder


Sorgen für, sorgen dass

Interreg, Land Niedersachsen, provincies Drenthe, Fryslân, Groningen, ministerie van SZW, Arbeidsmarkt Noord, Eems Dollard Regio, 2016 -

Versterking van de opleidings-, stage- en arbeidsmogelijkheden in de zorgsector in de Eems Dollard Regio, aan beide kanten van de grens. Al meer dan 400 Duitse en Nederlandse studenten hebben inmiddels in hun buurlanden stage gelopen.

Lees verder


logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling