Belemmeringen in grensarbeid

Belemmeringen in grensarbeid zijn problemen of belemmeringen die in grote mate of op typerende wijze in grensregio’s aanwezig zijn op het gebied van arbeid, zoals informatievoorziening en -deling, financiële gevolgen en verminderd profijt van economische voorspoed. Hier worden relevante rapporten en (beleids)analyses behandeld die gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld (lokale) beleidsmakers.

EU Programme for Employment and Social Innovation. EUR 200 million for microfinance institutions and social enterprise lenders across Europe

november 2019

This new fund is another addition to the toolbox of EU level instruments dedicated to social finance. Moreover, it reflects the EU’s unwavering commitment to delivering on the European Pillar of Social Rights, building a more inclusive and fairer Europe, and supporting equal opportunities and access to the labour market.

Lees verder


Grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Onderzoek, oktober 2018

Lees verder


De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen,

CBP, 2016

De regionale arbeidsmarkten aan de randen van het land functioneren minder goed dan elders in Nederland. Dit uit zich onder meer in hogere werkloosheid, lagere arbeidsparticipatie en lagere lonen. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat deze regio’s aan de grens liggen, en daardoor minder profijt hebben van economische activiteit in nabijgelegen regio’s (agglomeratievoordelen). Hoewel de grens op andere terreinen juist voordelen kan bieden, heeft de grens per saldo veelal negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt in grensregio’s. Wat levert het op als de gevolgen van ligging aan de grens op de regionale arbeidsmarkt volledig afwezig zouden zijn? Naast de hoofdvraag bespreken we ook de oorzaken van de huidige grenseffecten op de arbeidsmarkt, en aanknopingspunten voor beleid om die effecten te verminderen.

Lees verder (pdf)


Duitsland strategie grenzeloos noaberschap, Oost- Nederland

Actieplan, 2016

Omgaan met internationale vraagstukken zoals vergrijzing, migratie, urbanisatie, klimaatverandering, digitalisering en robotisering vraagt in letterlijke en figuurlijke zin om over grenzen heen te denken en te stappen. Het vraagt om denken en doen vanuit een internationaal perspectief. In dat licht willen de provincies Gelderland en Overijssel zich samen inspannen om de
samenwerking met Duitsland te verbeteren. De doelstellingen van deze opgaven voor de korte, maar vooral ook langere termijn zijn daarbij richtinggevend. Onze prioriteit ligt nu bij de bevordering van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt tussen Oost-Nederland en het Duitse grensgebied.

Lees verder


Arbeidsmarkt zonder grenzen,

Strategische beleidsanalyse, 2015

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen minder dan 100.000 werknemers heen en weer tussen Nederland en Duitsland of België. Gezien het aantal banen en inwoners in de grensregio’s is dat weinig. Maar niet alle regionale arbeidsmarkten langs de grens profiteren evenveel van het wegnemen van de belemmeringen. Meer open grenzen zijn vooral gunstig voor regio’s waar de banen over de grens goed aansluiten bij de vaardigheden van de werknemers. Belemmeringen zouden kunnen worden verminderd door maatregelen als betere informatievoorziening beschikbare vacatures en werkzoekenden over de grens, de (financiële) gevolgen van het accepteren van een baan over de grens en omscholing afgestemd op de werkzaamheden in het buurland.

Lees verder (pdf)

logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling