Institute for transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)

Expertisecentrum ITEM is de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. De uitdagingen waarmee de landen van de Europese Unie door de toenemende globalisering van de economie en internationalisering van de samenleving nu en in toekomst geconfronteerd worden, zijn groot. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.
Een totaaloverzicht van onderzoeken en rapportages uitgevoerd door ITEM vindt u op de website van het ITEM: Onderzoeken en rapportages van het ITEM waarin het thema grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling raakt vindt u hier.

Publicaties

  • ITEM Grenseffecten rapportage
    samenvatting, 2019

Lees verder


  • ITEM Grenseffecten rapportage
    Enquête, 2019

Lees verder


  • Grenseffectrapportage
    Effectrapportage, 2018

Lees verder

logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling