Actueel (2019-2020)

Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens

CBS, 12 november 2020

Volgens het CBS wonen veel grenspendelaars die dagelijks vanuit België of Duitsland naar Nederland komen voor werk, vlak over de grens. In 2018 waren dit 80.000 mensen. Vooral de gemeenten Baarle-Hertog springt in het oog als het om grenspendelaars vanuit België naar Nederland gaat. Vanuit Duitsland zijn het vooral grenspendelaars uit Laar en Selfkant.
Andersom gaan veel minder mensen die in Nederland woonachtig zijn, dagelijks de grens over om in Duitsland of België te werken. Dit zijn er in totaal (België en Duitsland) ongeveer 21.000.

Lees verder


Digitalisierung im Grenzgebiet: Studie soll Unterschiede aufdecken

Aha24x7, 19 oktober 2020

De Duitse gemeente (Kreis) Viersen en de Fontys International Business School in Venlo werken samen aan een onderzoek naar de positie en ontwikkeling van de digitalisering in zowel Nederland als Duitsland. Hierdoor moet duidelijk worden hoe Nederlanders en Duitsers over digitale technologie denken en ermee omgaan, en hoe zij daarmee van elkaar verschillen. De inzichten moeten helpen om vast te stellen of en zo ja, in hoeverre Nederland en Duitsland op digitaal vlak van elkaar afdrijven en hoe bedrijven succesvoller gebruik kunnen maken van digitale middelen om deze trend tegen te gaan.

Lees verder (Duitstalig artikel)


Oproep aan minister: Laat grensprovincies energie uitwisselen met Duitsland

Stadszaken, 13 oktober 2020

De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel, evenals de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen roepen via een persbericht minister Eric Wiebes van Economische Zaken op om de mogelijkheid te bieden hernieuwbare energie op lokale schaal te kunnen uitwisselen met Duitse buurgemeenten. Dit is tot nog toe wettelijk niet toegestaan. De drie gemeenten die deel uitmaken van de oproep zouden dan aangewezen moeten worden als experimenteergebieden.

Lees verder


Nieuws in grensgebied gaat ook over begrip

Duitsland Instituut, 17 juli 2020

Regio8 (lokale omroep Achterhoek) gaat samenwerken met RN7 (Rijk van Nijmegen) en Antenne Niederrhein (Kreis Kleve) voor grensoverschrijdende verslaggeving, genaamd Nieuws/Nachrichten. Dit wordt deels gefinancierd met Interreg-gelden van in totaal € 700.000.

Lees verder


EUREGIO-voorzitter Rob Welten pleit in Den Haag voor meer aandacht grensregio

RTV Oost, 9 maart 2020

Tijdens een rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken heeft burgemeester van Haaksbergen en voorzitter van EUREGIO Rob Welten om meer aandacht gevraagd voor de grensregio. Dit gesprek vond plaats in aanloop naar het debat dat op 11 maart 2020 werd gevoerd over o.a. de fiscale positie van werknemers in het grensgebied en het belang van de Duitse taal in het Nederlandse (beroeps)onderwijs.

Lees verder

Bekijk hier de opname van het debat


Pleidooi voor grensoverschrijdende samenwerking en Duits

VNG, 5 maart 2020

In aanloop naar het commissiedebat over de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland van 11 maart 2020, pleit de VNG in een brief aan de Tweede Kamer voor meer aandacht voor de arbeidsmarkt in de grensregio. Zo zou het Ministerie van Economsiche Zaken en Klimaat in zijn aanvraag voor subsidies uit het Europese Interreg-fonds meer moeten richten op grensoverschrijdende programma’s en moet meer gedaan worden om de Duitse taal in het (v)mbo-onderwijs te behouden en te versterken.

Lees verder


MKB-Limburg wil meer samenwerking over Duitse grens

1 Limburg, 6 januari 2020

De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft MKB-Limburg mogen verwelkomen als nieuw lid. Via dit samenwerkingsverband wil MKB-Limburg meer mogelijkheden creëren voor lokale Nederlandse ondernemers om zaken te doen over de grens.

Lees verder


Miljoenen euro’s subsidie voor samenwerking in Twentse grensregio

TC Tubantia, 10 december 2019

Voor de komende jaren is door Euregio zo’n vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor zes projecten die de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland moeten stimuleren. Hiervan wordt 350.000 euro uitgetrokken voor taalcursussen, het erkennen van diploma’s en de stimulatie van grensoverschrijdend openbaar vervoer, om zo de grensoverschrijdende arbeidsmarkt aan te jagen.
Verder gaat zo’n 1,7 miljoen euro naar de treinverbinding tussen Zwolle-Enschede-Münster, die volgens de plannen in 2027 moet worden geïntroduceerd en daarmee de grensoverschrijdende vervoersmogelijkheden moet versterken.

Lees verder


Snel per spoor van Enschede naar Dortmund kost 51 miljoen

TC Tubantia, 28 oktober 2019

Het Zweckverband SPNV Münster, onderdeel van het interregionale samenwerkingsverband Euregio, heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de spoorverbinding tussen Enschede en Dortmund te verbeteren. Hieruit is een plan voortgekomen dat aanpassingen aan het traject voorziet ter waarde van €51 miljoen.
Hier staat tegenover dat de reis tussen de twee steden om 20 minuten verkort wordt tot 1 uur en 40 minuten. Een belangrijke drijfveer voor het realiseren van deze tijdsbesparing is de hoop dat hierdoor meer reizigers en in het bijzonder meer over de grens werkende forenzen zich tussen Nederland en Duitsland heen en weer zullen bewegen. Men hoopt alle werkzaamheden voor 2026 te hebben afgerond.

Lees verder


Arbeit: Fast 40.000 Deutsche pendeln in die Niederlande

Westdeutscher Rundfunk (WDR), 21 augustus 2019

Volgens Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, werkten in 2018 nog niet eerder zoveel in Duitsland woonachtigen in Nederland: circa 39.500 mensen. Omgekeerd is dit aantal een stuk lager: ongeveer 16.200 in Nederland woonachtigen waren voor hun werk actief in Duitsland.
Als redenen voor deze nog altijd relatief lage aantallen worden aangevoerd dat bureaucratie een veelvoorkomend en tijdrovend probleem vormt en dat cultuurverschillen succesvolle samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers in de weg zou zitten. Daar zouden Duitsers waarde hechten aan duidelijke (hiërarchische) structuren, terwijl Nederlanders creatiever in de omgang met regels en autoriteit zouden zijn.

“Lees verder”;https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/neuer-grenzpendler-rekord-100.html


CBS ontwikkelt portal met grensoverschrijdende data

CBS, 16 juli 2019

In samenwerking met de Duitse en Vlaamse statistiekbureaus heeft het CBS een dataportal ontwikkeld met vrij toegankelijke gegevens over de economie, arbeidsmarkt en inwoners van de grensregio, aan beide kanten van de grens. De data kan bijvoorbeeld door bedrijven en werkzoekenden worden gebruik voor het vinden van personeel of het vinden van werk over de grens. Ook de aantallen grenspendelaars is bekend, wat inzicht kan geven in de manier waarop grensoverschrijdende samenwerking op specifieke plaatsen kan worden gestimuleerd.

Lees verder

Voor een indruk van de mogelijkheden rondom het gebruik van data in de grensregio heeft het CBS in juni 2019 het rapport Economie en arbeidsmarkt in de grensregio’s van de Benelux-landen en aangrenzende gebieden uitgebracht


‘Grens zit ontwikkeling Twentse steden in de weg’

TC Tubantia, 23 mei 2019

De aantrekkelijkheid van Almelo, Hengelo en Enschede als woonplaatsen zou aanzienlijk stijgen bij het wegvallen van obstakels die het werken over de grens in Duitsland nu nog moeilijk maken. Dit blijkt uit het rapport “Blik op de grens”, een bijlage van de Atlas voor gemeenten (editie 2019) dat op 22 mei 2019 in Enschede werd gepresenteerd.
Momenteel werken slechts 0,5%, 0,2% en 0,3% van respectievelijk de Enschede, Hengelo en Almelo aan de andere kant van de grens. Bovendien zou driekwart van de grensstreekbewoners nog nooit overwogen hebben om in Duitsland te werken, voornamelijk vanwege de taal, onzekerheden over verzekeringen en onbekendheid met de Duitse arbeidsmarkt.

Lees verder


Waarom de Grenslandconferentie volgens Theo Bovens een doorbraak is voor Nederland en Noordrijn-Westfalen

Duitslandnieuws, 3 mei 2019

Commissaris van de Koning in Limburg Theo Bovens ziet de oprichting van de Grenslandconferentie tussen Nederland en Duitsland als een belangrijke stap op weg naar een nauwere samenwerking met onze oosterburen. Met betrokkenheid van zowel de Nederlandse als Noordrijn-Westfaalse regering is er nu momentum en bestuurlijk gewicht gecreëerd dat kan worden vertaald naar vooruitgang op terreinen die de grensregio raken, van zorg tot scholing, van arbeidsmarkt tot vervoer.

Lees verder


logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling