Actueel

De regionale economie 2018: Welvaartsverschillen aan de grens

CBS, december 2019

In dit hoofdstuk 6 is de welvaart aan weerszijden van de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens onderzocht. Het gaat hierbij om de verschillen aan weerszijden van de grens en om de verschillen tussen de grensstreek en het landelijk gemiddelde. De welvaartsverschillen worden geanalyseerd in termen van verschillen in onder meer productiviteit en arbeidsparticipatie.

Lees verder


EU investeert in grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied

Euregio, december 2019

Project CROCO van start met nog vijf nieuwe projecten.

In dit project gaat het om de samenwerking tussen Oost-Nederland en het Münsterland met als prioriteit de versterking van de grensregio op verschillende terreinen. Hiervoor is 346.000 euro ter beschikking gesteld. De organisatie en coördinatie van dit project wordt uitgevoerd door de EUREGIO, gevestigd in Gronau-Enschede. Het gaat daarbij onder andere om de bevordering van grensoverschrijdend werken, het leren van de buurtaal, de erkenning van diploma’s in het buurland en openbaar vervoer in de grensstreek.

In de toekomst meer weten over CROCO of over de overige projecten?

Lees verder


EU Programme for Employment and Social Innovation

EUR 200 million for microfinance institutions and social enterprise lenders across Europe

EIF, november 2019

This new fund is another addition to the toolbox of EU level instruments dedicated to social finance. Moreover, it reflects the EU’s unwavering commitment to delivering on the European Pillar of Social Rights, building a more inclusive and fairer Europe, and supporting equal opportunities and access to the labour market.

Lees verder


Grenseffectrapportage 2019

ITEM, november 2019

Met de jaarlijkse Grenseffectenrapportage geeft ITEM meer inzicht in de effecten van Europese en nationale wetgevings- en beleidsinitiatieven op grensoverschrijdende regio’s.

Lees verder


logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling