Actueel

Actualiteiten effecten corona in de grensregio's

Covid-19-dashboard voor Nederlands-Duitse grensregio nu live

Grenspost Düsseldorf, 8 april 2021

In het Covid-19-dashboard, dat Grenspost Düsseldorf onlangs lanceerde, is het voor bewoners van de grensregio nu mogelijk om in een oogopslag te zien hoe de besmettingscijfers in het gebied zich ontwikkelen. Het dashboard is ontstaan op initiatief van de provincie Overijssel, dat ondersteuning heeft gekregen van de provincies Gelderland en Limburg.

Lees verder


Interregionale samenwerking versterken: Trilaterale ontmoeting landbouwministers

Grenspost Düsseldorf, 17 december 2020

Op 14 december 2020 organiseerden de ministeries van landbouw van Nederland en de twee Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen een vergadering op ministerniveau om te praten over onderlinge samenwerking. Zo spraken de drie ministers over de gemeenschappelijke uitdagingen, klimaatverandering, het onschadelijk maken van de Afrikaanse varkenspest en de omgang met mest.

Lees verder


Meer actualiteiten effecten corona in de grensregio’s

Nieuws

Mehr als 50 Millionen Euro EU-Förderung für die nördliche Grenzregion

Noord260, 28 april 2021

In het kader van het INTERREG-VI-programma ontvangt de noordelijke grensregio tussen Nederland en Duitsland de komende jaren zo’n 50 miljoen euro om verschillende projecten uit te voeren die bijdragen aan de economische en culturele ontwikkeling van het gebied. Dit bedrag is ongeveer even groot als werd ontvangen voor het afgelopen programma INTERREG-V.

De prioriteiten voor INTERREG-VI liggen bij innovatie, duurzaamheid, samenwerking en een het nader brengen van de EU tot de burgers in de grensregio.

Lees verder


Nieuwe Kamerbrief ‘Groeien aan de grens’

Grenspost Düsseldorf, 12 april 2021

Staatssecretaris Knops bracht onlangs zijn visie op de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking naar buiten in een Kamerbrief. Hierin geeft hij aan wat er de afgelopen jaren onder het kabinet Rutte III is bereikt en welke mogelijkheden hij ziet voor de toekomst.

Lees verder


Twee nieuwe Arbeidsmarkt Noord-bouwstenen goedgekeurd

Arbeidsmarkt Noord, 31 maart 2021

De bouwstenen DIA (Digitalisierung, Innovation, Austausch) en SocialTransEnergy zijn onlangs goedgekeurd voor gebruik binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord. DIA richt zich daarbij op het inzetten van ondernemersnetwerken over de grens heen, zodat beter en sneller op de regionale vraag naar producten en diensten kan worden ingespeeld. SocialTransEnergy houdt zich bezig met het opvangen van de gevolgen van een afname van de werkgelegenheid in de regionale energiesector.

Lees verder


Succesvolle eerste editie van Hydrogen Cross Border Conference

Aha24x7, 12 februari 2021

Op 5 februari 2021 vond de eerste editie van de Hydrogen Cross Border Conferentie plaats, waar bedrijfsleven, politiek en wetenschap uit Nederland en Duitsland elkaar ontmoetten om te praten over de grensoverschrijdende energietransitie, met een centrale rol voor waterstof. Zo’n 30 Nederlands-Duitse INTERREG-projecten kregen de gelegenheid zichzelf aan een breed publiek te presenteren en nieuwe contacten te knopen. Bovendien werden ook op andere vlakken gedachten uitgewisseld om de industrie, het klimaat als de economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland te helpen verbeteren.

Lees verder


Samenwerking over de grens kan beter door van de regels af te wijk

PZC, 31 januari 2021

Naar aanleiding van een onderzoek onder leiding van Piet Hein Donner en gouverneur Cathy Derx van Antwerpen wordt door experts aangegeven dat voor grensoverschrijdende samenwerking het soms zinvoller kan zijn om van bestaande regels af te wijken, in plaats van die regels aan te passen. Dit zou de samenwerking tussen nationale overheden, zoals België en Nederland, kunnen vereenvoudigen. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur, zoals wegen, spoor en pijpleidingen.

Lees verder

Zie ook: Kamerbrief voortgang grensoverschrijdende samenwerking (14 december 2020)


Duits-Nederlands Innovatie- & Technologiepact ondertekend

Aha24x7, 21 januari 2021

Een Nederlandse delegatie onder leiding van demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft samen met haar Duitse evenknie, aangevoerd door bondsminister Peter Altmaier (Economische Zaken) een pact ondertekend dat een intensievere samenwerking op het gebied van innovatie tussen de twee landen moet stimuleren. Thema’s hierbij zijn onder meer smart industry, digitalisering en mobiliteit.
Het pact vormt een volgende stap in de relatie tussen Nederland en Duitsland, die niet langer alleen om handel moet draaien, maar ook om innovatiesamenwerking.

Lees verder


Een wijde blik in het buurland vergroot kansen mbo-student

Arbeidsmarkt Noord, 21 januari 2021

Uit onderzoek van Nuffic, een organisatie die zich inzet voor internationalisering in het onderwijs, blijkt dat studenten veel positiefs overhouden aan activiteiten die hun mbo-school in de Duitse grensregio uitvoert om hun kennis en vaardigheden van de Duitse taal en (werk)cultuur te vergroten. Deze vaardigheden komen van pas, mocht de student besluiten om in Duitsland aan het werk te willen gaan. De activiteiten tijdens hun opleiding dragen zelfs bij aan het feit dát ze de grens over willen.
Bovendien worden praktische knelpunten gesignaleerd en oplossingen voorgesteld, zoals het nog ontbreken van een goede grensoverschrijdende ov-verbinding en eventuele lage taalvaardigheden van studenten.

Lees verder


Archief (2019-2020)

logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling