Actualiteiten effecten corona in de grensregio's

Covid-19-dashboard voor Nederlands-Duitse grensregio nu live

Grenspost Düsseldorf, 8 april 2021

In het Covid-19-dashboard, dat Grenspost Düsseldorf onlangs lanceerde, is het voor bewoners van de grensregio nu mogelijk om in een oogopslag te zien hoe de besmettingscijfers in het gebied zich ontwikkelen. Het dashboard is ontstaan op initiatief van de provincie Overijssel, dat ondersteuning heeft gekregen van de provincies Gelderland en Limburg.

Lees verder


Interregionale samenwerking versterken: Trilaterale ontmoeting landbouwministers

Grenspost Düsseldorf, 17 december 2020

Op 14 december 2020 organiseerden de ministeries van landbouw van Nederland en de twee Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen een vergadering op ministerniveau om te praten over onderlinge samenwerking. Zo spraken de drie ministers over de gemeenschappelijke uitdagingen, klimaatverandering, het onschadelijk maken van de Afrikaanse varkenspest en de omgang met mest.

Lees verder


Grenzlandkonferenz

Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, 2 december 2020

Op 2 december 2020 vond in het Duitse Duisburg de tweede Grenslandconferentie tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd de samenwerking tussen de twee landen besproken en ook de eerste Grenslandprijs uitgereikt aan het project ‘Sprich deine Nachbarsprache / Spreek je buurtaal’. Met het oog op het komende jaar werd in de Grenslandagenda 2021 afgesproken om de grensoverschrijdende samenwerking ondanks de Corona-pandemie voort te zetten en zelfs te verbeteren. Dit alles om het open houden van de grens te waarborgen en daarmee een “voorbeeld voor de rest van Europa” te vormen, aldus de Noordrijn-Westfaalse minister Holthoff-Pförtner.

Lees verder (Duitstalig artikel)


Grensregio’s in crisistijd

G40, 13 november 2020

Het G40 stedennetwerk heeft onderzocht wat de economische effecten zijn van COVID-19 op inwoners en bedrijven in grensregio’s. Zijn deze groter dan in niet-grensregio’s en hoe kunnen negatieve effecten verkleind worden? Het G40 stedennetwerk heeft tevens een inschatting gemaakt van de gevolgen van COVID-19 voor de opgave om 8% economische groei te realiseren op basis van het grensoverschrijdende agglomeratievoordeel.

Lees verder


Coronavirus: Commissievoorstel voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid van maatregelen die vrij verkeer in Europese Unie beperken

Europese Commissie, 4 september 2020

De Europese Commissie besloot op 4 september 2020 een aanbeveling te doen aan het Europees Parlement om maatregelen die worden genomen ter beperking van het vrije verkeer in crisissituaties, voortaan op Europees niveau te coördineren en van duidelijke criteria en drempelwaarden te voorzien. Het gaat hier in het bijzonder om beperkingen met betrekking tot het Coronavirus.

De lidstaten moeten ten gevolge hiervan beter samenwerken op het gebied van gemeenschappelijke criteria en drempelwaarden voor het invoeren van reisbeperkingen, deze criteria van een gemeenschappelijke kleurencode voorzien, bepalen welke maatregelen moeten gelden voor reizigers die uit risicogebieden komen en de besluitvorming duidelijk en tijdig met het publiek delen.

Lees verder


Interreg Euregio Maas-Rijn investeert € 4,55 miljoen EFRO om de gevolgen van COVID-19 crisis aan te pakken.

Interreg Euregio Maas-Rijn, 14 augustus 2020

Het Comité van Toezicht Interreg Euregio Maas-Rijn heeft vijf nieuwe projecten goedgekeurd die allen moeten bijdragen aan de bestrijden van het coronavirus (en toekomstige virussen) in de grensregio. In totaal wordt hier ca. € 4,5 miljoen voor uitgetrokken.

Lees verder


2e Grenslandconferentie

Grenspost Düsseldorf

Volgens de Grenspost Düsseldorf vindt de tweede Grenslandconferentie, die in april nog werd afgelast vanwege het Coronavirus, plaats op 2 december 2020. Het evenement zal zoals eerder al gepland in Duisburg plaatsvinden. Een van de nieuwe onderdelen dit jaar is de uitreiking van de eerste Nederlands-Noordrijn-Westfaalse Grenslandprijs.

Lees verder


Corona: ondernemen in de grensstreek

Kamer van Koophandel, september 2020

In navolging van de euregio’s geeft ook de Kamer van Koophandel informatie aan Nederlandse ondernemers die in financiële problemen zitten doordat zij in België of Duitsland woonachtig zijn

Lees verder


TOZO bedrijfskrediet: Aanvraag ook mogelijk bij woonplaats in het buitenland

Grenzinfo.nu, 5 juni 2020

De gemeente Maastricht voert een speciale regeling uit waardoor ondernemers in de grensregio, die eerst van overheidssteun verstoken dreigden te blijven, nu toch kunnen aankloppen voor financiële overbruggingsmiddelen, zogenaamde TOZO-bedrijfskredieten.

Lees verder


De vijf euregio’s willen oplossingen voor grenspendelaars die door corona buiten de boot vallen

Euregio Rijn-Maas- Noord, 14 mei 2020

Bij de GrensInfoPunten van de vijf euregio’s langs de grens met Duitsland komen veel vragen binnen van mensen die in financiële problemen zitten vanwege het mislopen van overheidssteun. Dit komt doordat zij in Nederland of Duitsland wonen, maar in het andere land een bedrijf hebben. De euregio’s hebben in reactie op deze informatiebehoefte een speciale website gelanceerd waar de belangrijkste informatie wordt samengevat.

Lees verder


Twentse ondernemer die in Duitsland woont, grijpt overal naast

TC Tubantia, 5 mei 2020

Nederlandse ondernemers die in Duitsland woonachtig zijn, dreigen vanwege hun woonsituatie financieel in de knel te komen door het mislopen van overheidssteun die ze nodig hebben om hun bedrijf in leven te houden.

Lees verder


Tweede Grenslandconferentie afgelast vanwege corona

1Limburg, 7 april 2020

Vanwege het Coronavirus is de tweede Grenslandconferentie, die dit jaar op 28 mei in Duisburg zou worden georganiseerd, afgelast. Het is nog onduidelijk welke nieuwe datum voor evenement zal worden vastgesteld.

Lees verder


8 duizend zorgwerknemers in grenspendel met Duitsland en België

CBS, 26 maart 2020

Volgens het CBS waren er in 2017 zo’n 40.000 mensen die Nederland werken, maar in Duitsland wonen. Van deze groep zijn zo’n achtduizend werknemers actief in de zorg. Andersom werkten in 2017 10.000 mensen in Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, terwijl zij in Nederland woonachtig waren.
In de verdeling van deze cijfers blijken hierbij grote verschillen te bestaan tussen verschillende regio’s. Daar waar Noord-Limburg de kroon spant met het hoogste aantal in Duitsland woonachtige, maar in Nederland actieve werknemers (4%), komen Twente, de Achterhoek, Nijmegen/Arnhem en Midden- en Zuid-Limburg niet verder dan 1 à 2%. Voor in Duitsland actieven, maar in Nederland wonende werknemers liggen de percentages nog lager.

Lees verder


logo-grensoverschrijdende-arbeidsbemiddeling