Practices

Ruimte voor werken (2019-2020)

september 2019

Binnen het VerDuS SURF Pop-Up onderzoek ‘Ruimte voor werken’ analyseren onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam waar werkfuncties in de afgelopen twintig jaar verdwenen zijn om plaats te maken voor bijvoorbeeld wonen. Vooral in stedelijke gebieden zijn veel werklocaties getransformeerd naar woongebieden. De onderzoekers inventariseren om hoeveel ruimte het gaat en brengen ook de nieuw opgekomen werkgebieden in kaart. Dat werkgebieden verdwijnen heeft te maken met een veranderende economie. Denk bijvoorbeeld aan het toenemend belang van logistieke dienstverlening en het nieuwe werken. Op basis van de ruimtelijke analyses willen de onderzoekers straks uitspraken kunnen doen over de omvang en type locaties voor de toekomstige ruimtebehoefte van werken.

Lees hier het complete interview met de onderzoekers op de projectpagina Ruimte voor werken.


Cities of Making (2017–2019)

Het project ‘Cities of Making’ draait om het naar de stad terugbrengen van de maakindustrie wat allerlei mogelijke voordelen biedt op het gebied van werkgelegenheid, circulaire economie en economische veerkracht. De onderzoekers richten zich op kennisontwikkeling rond nieuwe slimme technologie, fysieke omgevingen voor de maakindustrie en de rollen die publieke diensten kunnen spelen bij de ‘re-industrialisatie’ van steden. Er zijn casestudies in Brussel, Londen en Rotterdam.

Meer informatie


Knooppuntontwikkeling (2008-2013)

Dit onderzoek, dat in het kader van het Platform31-programma ‘Kennis voor Krachtige Steden’ is uitgevoerd, staat in het teken van knooppuntontwikkeling, oftewel Transit Oriented Development (TOD), waarin binnen- en buitenlandse projecten geanalyseerd worden. Er is enerzijds gekeken naar het economische effect van knooppuntontwikkeling en anderzijds naar de institutionele complexiteit.

Belangrijkste conclusies: In Nederland wordt het maatschappelijke debat over TOD nog nauwelijks gevoerd. Terwijl de urgentie er wel degelijk is, gelet op de ruimtelijk-economische uitdagingen die er zijn in stedelijke regio’s.

Meer informatie

cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio
download de publicatie