Nieuws

Pilot verlaging regeldruk stimuleert ondernemerschap in binnensteden

december 2016

De 12 binnensteden die deelnamen aan de Platform31-pilot Verlichte regels winkelgebieden experimenteerden met een ondernemersgerichte werkwijze. Gemeenten spanden zich in het kader van de pilot extra in om geldende regels flexibeler te interpreteren, zodat veel initiatieven wél doorgang konden vinden, ook als ze in eerste instantie niet passend leken.

Lees verder


Je stad kennen als basis voor het activeren van initiatief

november 2016

Een terugtredende overheid leidt zeker niet automatisch tot het activeren van de burger. De vraag is of het mogelijk is een context te creëren die maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap stimuleert. De deelnemers aan de masterclass Midsize NL zochten naar de lokale kracht van de middelgrote stad. En verdiepten zich in het samenwerken in nieuwe verhoudingen tussen overheid en burgers die iets willen. Succesfactor nummer één: de stad kennen en aansluiten op de behoefte van burgers.

Lees verder


Promoot prille liefde eigenaar en ondernemer

juli 2016

Een vruchtbare aanpak van aanloopstraten vergt een goede communicatie en samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren in die straten. Inzicht in mogelijke juridische consequenties van herbestemming is daarbij van belang. Voorkom planschade, maar nog belangrijker is het samen investeren in kwaliteit. In de vierde expertmeeting van het experiment Aangename aanloopstraten in Helmond stond de vastgoedeigenaar centraal.

Lees verder


cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio
download de publicatie