Practices

Waste FEW ULL (2018 – 2021)

Het onderzoeksproject ‘Waste FEW ULL’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam staat in het teken van de transitie naar een circulaire economie. In het bijzonder richten de onderzoekers zich op het terugdringen van afval. Waar ontstaat er afval in de cycli van voedsel, energie en water en hoe kan afval zelf als grondstof dienen? Het draait hierbij om het tegengaan van voedsel- en energieverspilling en een duurzaam gebruik van water. In het onderzoek richten we ons vooral op het bestuurlijk-organistische aspect: hoe kunnen we de transitie naar een circulaire economie verder brengen in organisaties en welke rol spelen verschillende type actoren hierbinnen? Kijk op de VerDuS-projectpagina voor meer informatie over het onderzoek.


City Deal Circulaire Stad (2020 – )

In de City Deal Circulaire Stad in het kader van Agenda Stad werken steden, ministeries en kennispartners samen om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Het belang van een circulaire economie is evident. Het hergebruik van grondstoffen voorkomt uitputting van fossiel materiaal, reduceert de uitstoot van schadelijke gassen én de kosten in productie- en bouwprocessen. Maar de praktijk is weerbarstiger, mede door landelijke en Europese wetgeving rondom afval. Wetgeving die vaak in het belang van de volksgezondheid is opgesteld, maar die nu knelt met de reële noodzaak van meer circulaire processen in steden. De afgelopen jaren vonden in verschillende steden experimenten rondom circulariteit plaats in het kader van een eerste City Deal rond de circulaire stad. Een nieuwe City Deal beoogd verder te gaan met de inzichten van zijn voorganger. Deels met nieuwe steden die hun eigen inzichten en vraagstukken meebrengen en met één gemeenschappelijk doel voor de deelnemende steden, departementen en partners: drempels verlagen voor een meer circulaire stedelijke economie. Voor meer informatie over deze city deal in voorbereiding.


Best practice circulaire economie Nijmegen (2018)

Nijmegen is door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018. De gemeente mag zich een jaar lang de duurzame hoofdstad van Europa noemen. Circulaire economie is één van de vijf kernthema’s van Nijmegen European Green Capital. Welke rol speelt deze duurzame gemeente als inkoper, aanjager en regisseur om de circulaire economie te stimuleren?

Lees het artikel (pdf)

cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio
download de publicatie