Praktijkvoorbeelden

Op deze pagina vermelden we voorbeelden van gemeenten die voorop lopen in het afkoppelen van aardgas en waar andere gemeenten van kunnen leren. Een aantal gemeenten hebben hun opgave in kaart laten brengen en aan de hand van een rapport gepubliceerd. We benoemen een aantal voorbeelden. Het is niet de bedoeling in een uitputtende lijst te voorzien. Heeft u een suggestie voor een goed voorbeeld van een concrete aanpak? Laat het ons weten via niels.gastkemper@platform31.nl.

 • Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
  In oktober 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen Aardgasvrije Wijken bekendgemaakt door het ministerie van BZK. Onder deze wijken wordt in totaal 120 miljoen euro verdeeld om op korte termijn op een duurzaam alternatief op aardgas over te stappen. In totaal waren er 75 aanmeldingen. De 27 geselecteerde wijken moeten als voorbeeld gaan dienen voor de rest van Nederland. Deze voorbeelden zijn nog niet beschikbaar maar de lijst van wijken wel.
 • Deelnemers Green Deal Aardgasvrij
  Op de website van de Green Deal Aardgasvrije staat voor alle 31 deelnemende gemeenten de stand van zaken weergegeven. Binnen de Green Deal selecteert elke gemeente een wijk waarmee aan de slag is gegaan. De informatie is wat verouderd maar geeft een beeld van de wijken en steden die werken aan dit thema. Daarnaast zijn contactgegevens beschikbaar bij sommige gemeenten om verder te kunnen vragen. De Green Deal is in december 2018 afgerond en wordt voortgezet in het Programma Aardgasvrije Wijken waaronder ook de Proeftuinen vallen.
 • Programmabureau Warmtekoude Zuid-Holland
  Het programmabureau Warmtekoude Zuid-Holland biedt veel informatie en inspiratie voor alternatieven voor de warmtetransitie. Met verschillende concrete projecten, het beschikbaar stellen van warmtekansenkaarten voor Zuid-Holland en de campagne #vangaslos jaagt het programmabureau de energietransitie aan.
 • Gelders Energieakkoord
  In het Gelders Energieakkoord (maart 2015) pakken een groot aantal partijen de warmtetransitie op voor de gemeente Gelderland. Het doel is om op lokaal en regionaal niveau partijen te activeren. Ook aardgasvrije wijken vormen een onderdeel van dit akkoord. De website geeft helder de voortgang weer van de doelstelling.