Praktijkvoorbeelden

Op deze pagina vermelden we voorbeelden van gemeenten die voorop lopen in het afkoppelen van aardgas en waar andere gemeenten van kunnen leren. Een aantal gemeenten hebben hun opgave in kaart laten brengen en aan de hand van een rapport gepubliceerd. We benoemen een aantal voorbeelden. Het is niet de bedoeling in een uitputtende lijst te voorzien. Heeft u een suggestie voor een goed voorbeeld van een concrete aanpak? Laat het ons weten via niels.gastkemper@platform31.nl.

 • Deelnemers Green Deal Aardgasvrij
  Op de website van de Green Deal Aardgasvrije staat voor alle 31 deelnemende gemeenten de stand van zaken weergegeven. Binnen de Green Deal selecteert elke gemeente een wijk waarmee aan de slag wort gegaan. Het doorlezen van de stand van zaken geeft een beeld van de situatie waarin andere gemeenten zitten.
 • Programmabureau Warmtekoude Zuid-Holland
  Het programmabureau Warmtekoude Zuid-Holland biedt veel informatie en inspiratie voor alternatieven voor de warmtetransitie. Met verschillende concrete projecten, het beschikbaar stellen van warmtekansenkaarten voor Zuid-Holland en de campagne #vangaslos jaagt het programmabureau de energietransitie aan.
 • Gelders Energieakkoord
  In het Gelders Energieakkoord (maart 2015) pakken een groot aantal partijen de warmtetransitie op voor de gemeente Gelderland. Het doel is om op lokaal en regionaal niveau partijen te activeren. Ook aardgasvrije wijken vormen een onderdeel van dit akkoord. De website geeft helder de voortgang weer van de doelstelling.
 • Aanpak particuliere woningvoorraad
  Het koplopersprogramma Innovatieve Aanpakken moet zorgen voor een extra impuls aan de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Het programma is eind 2016 van start gegaan en momenteel worden er door het hele land 50 Innovatieve Aanpakken uitgevoerd. Op de website van deze Innovatieve Aanpakken staan de voorbeelden uitgelicht.
 • Haarlem Zonder Aardgas
  De gemeente Haarlem heeft op buurtniveau laten onderzoeken welke alternatieve warmtebron het meest geschikt is. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft dit onderzoek uitgevoerd aan de hand van hun CEGOIA-model. Meerdere gemeenten hebben eenzelfde onderzoek laten uitvoeren.