Nuttige bronnen en websites

Op deze pagina vindt u een overzicht van partijen en websites die informatie bieden gerelateerd aan aardgasvrije wijken.

Tools en hulpmiddelen

Netbeheer Nederland geeft met de toolkit Energietransitierekenmodellen een duidelijk overzicht van de beschikbare rekenhulpen om energievraagstukken sneller en effectiever op te lossen. De keuzehulp (pdf) laat de verschillende modellen zien met hun scope en een beschrijving. Het dossier geeft daarnaast een mooi overzicht van de stappen in de transitie van een gebied of gebouw.

Het Lokaal Klimaatportal biedt informatie voor lokaal klimaatbeleid. Hierbinnen is de Klimaatmonitor een nuttig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de omvang en mogelijkheden binnen deze opgave. Met deze gegevens zijn voor alle gemeenten, regio’s en provincies de CO2-uitstoot, het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie weer te geven. Veel van deze informatie is ook visueel te bekijken via de Warmteatlas. De informatie kan worden gebruikt voor het onderbouwen en maken van keuzes.

Voor financiering biedt de Toolbox financieringsconstructies inspiratie bij het zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden en werkwijzen voor stedelijke ontwikkeling. Via zoeken op het knelpunt duurzaamheid is onder andere een overzicht te krijgen van de verschillende subsidieregelingen.

Informatieplatforms

Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) heeft een dossier met informatie en nuttige links specifiek voor de gebouwde omgeving. Met name het gedeelte over de gebouwde omgeving op de website geeft een overzicht van technieken, tools, financieringsmogelijkheden en andere relevante informatie op dit thema.

Milieu Centraal is erop gericht huishoudens van goede informatie te voorzien en daarmee duurzame keuzes te ondersteunen. Zo geeft de website momenteel ook informatie over de alternatieven voor een aardgas verwarmt huis .

HIER verwarmt wil bewoners informeren en activeren, gemeenten ondersteunen en samen met het bedrijfsleven meer draagvlak creëren. De website voorziet hiertoe in een breed aanbod aan informatie.

Energieplein20 is een landelijk kennisuitwisselingsplatform onder beheer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel is voorzien in onpartijdige en toepasbare informatie en tools voor iedereen die kansen wil benutten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. De website is opgezet als ontmoetingsplaats en is daarmee gericht op interactie tussen bezoekers.

Samenwerkingsverbanden

De Green Deal Aardgasvrije Wijken is ondertekend door 31 gemeenten, het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), betrokken netbeheerders, het Interprovinciaal Overleg en Netbeheer Nederland. Elke gemeente selecteert een wijk waarmee aan de slag wordt gegaan. De stand van zaken van elke stad is weergeven met een korte uitleg en kan dienen als bron van inspiratie.

In Gelderland is het nationale Energieakkoord een stap verder gegaan op regionaal niveau. Het Gelders Energieakkoord formuleert een breed aantal doelen waarvan een aantal zijn gericht op de gastransitie. Op de website is de voortgang transparant en helder uitgelicht.