Projecten

Lopende projecten van Platform31

 • Community of Practise aardgasvrije wijken
  In deze community of practice gaat Platform31 daarom met onder meer Green Deal gemeentes, provincies, bewoners, energiecoöperaties, belangenorganisaties en netbeheerders aan de slag met de democratische werking van het besluitvormingsproces bij de transitie naar aardgasvrije wijken.
 • Warmtesprong
  Experiment Warmtesprong heeft tot doel om kennis op te doen over de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten.
 • Green Deal aardgasvrije wijken
  Op 7 maart 2017 ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met dertig gemeenten, vijf netbeheerders en twaalf provincies een Green Deal. Het is een eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. Platform31 is een van de kennispartners die de Green Deal ondersteunt.
 • Renovatiesprong
  De Renovatiesprong is een methode om behoeften van woningeigenaren en innovatief aanbod meer structureel bij elkaar te brengen In deze notitie leggen we uit wat de Renovatiesprong is, waar het al loopt, en waar nog aansluiting mogelijk is.
 • Circulair aanbesteden
  Serie masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit?
 • Huren met Energie
  Het programma Huren met Energie ondersteunt op verschillende manieren: door de expertise en het netwerk van ervaren EnergieAmbassadeurs kosteloos beschikbaar te stellen en workshops te organiseren. Maar ook door actief relevante kennis aan te reiken, onder andere via een website, de nieuwsbrief en bijeenkomsten.
 • Duurzame VvE’s
  De VvE’s in Nederland beslaan een substantieel deel van de bestaande bouw, reden genoeg voor Platform31 om ook hier Nul op de Meter-initiatieven aan te jagen.
 • School vol energie
  De gebouwenvoorraad — waaronder scholen — is grotendeels verouderd en niet energiezuinig. Er is een energietransitie nodig en meer aandacht voor circulair inkopen en aanbesteden. Platform31 onderzoekt nieuwe wegen om dit proces te versnellen.
 • Kantoor vol energie
  Eigenaren en gebruikers stimuleren om van hun kantoorgebouwen comfortabele, mooie en energieneutrale werkplekken te maken. Dat is het doel van Kantoor vol Energie.
circulaire-economie