Aandacht voor aardgasvrij

Aardgasvrije wijken is een thema dat de afgelopen jaren in rap tempo meer aandacht heeft gekregen. De toenemende urgente en het uitkristalliseren van randvoorwaarden vormen de rode draad in de aandacht. Lokale overheden, netbeheerders, marktpartijen, woningcorporaties en particuliere huiseigenaren hebben behoefte aan randvoorwaarden om de transitie in te zetten. Dit vraagt om aandacht op rijksniveau. Aan de hand van een reeks beleidsdocumenten is de ambitie steeds een stap duidelijker en sluiten meer partijen aan.