Inhoud kennisdossier

Dit kennisdossier krijgt binnenkort verder invulling met de volgende deelthema’s:

De rol van gedrag

In de energietransitie is het verleidelijk om je vooral op de cijfers te concentreren en de aantallen verduurzaamde woningen te behalen die zijn voorgeschreven. Op die manier is de transitie meetbaar en makkelijk te evalueren. Aan de andere kant geldt echter dat het ‘rendementsdenken’ steeds minder houdbaar lijkt te zijn: burgers voelen zich door de overheid niet meer gehoord en lijken tot een nummer te zijn gereduceerd.

Dit speelt ook bij bewoners met een smalle beurs, die vaak slechte ervaringen hebben met de gemeente vanwege hun financieel moeizame situatie. Het is daarom van belang voor gemeenten om te snappen hoe deze mensen denken, omdat financiële gezondheid invloed heeft op ieders mentale en fysieke gesteldheid.

In de masterclass gaan we daarom nader in op de uitwerking die financiële problemen hebben op het gedrag van een persoon: wat doet stress met het denkvermogen? Hoe komt iemand met geldproblemen tot een bepaalde actie of een bepaald besluit? Het antwoord op deze vragen draagt bij aan het vormen van handelingsperspectief voor de gemeente om gedragsbewust en stress-sensitief met lage inkomens om te gaan. Zij hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en de verzekering dat de gemeente er voor hen is.

De inzet van energiecoaches wordt in die context algemeen gezien als een van de effectiefste manieren om het contact vorm te geven. Maar wat moet een energiecoach weten en kunnen, alvorens het gesprek met bewoners aan te gaan? Hiervoor hebben we in de masterclass verschillende sprekers met ervaring in sociale hulpverlening die op de kansen en valkuilen wijzen.

Wanneer het contact is gelegd en een bewoner open staat voor woningverbetering (naast gedragsverandering), komt altijd de vraag boven hoe dit het beste kan worden bekostigd. Juist bij bewoners met een laag inkomen is deze vraag extra urgent. Daarom is een heel onderdeel van de masterclass gewijd aan het bespreken van verschillende financieringsconstructies in Nederland. De inhoud van dit onderdeel is deels gebaseerd op de inventarisatie die Platform31 in 2021 heeft gemaakt van de verschillende initiatieven die in Nederland beschikbaar zijn om energiearmoede tegen te gaan (zie Verduurzamen met een smalle beurs).

Actieplan opstellen

De kennis die binnen de verschillende onderwerpen wordt gedeeld komt uiteindelijk samen in een actieplan dat door de deelnemers zelf opstellen. Met dat plan kunnen ze binnen hun eigen gemeenten de eerste stappen zetten richting samenwerking, het verkrijgen van overzicht en het controleren van voortgang in het contact met bewoners met een smalle beurs.

energiearmoede