Inhoud kennisdossier

Dit kennisdossier krijgt binnenkort verder invulling met de volgende deelthema’s:

De rol van de gemeente

Het bij elkaar brengen van de energietransitie en energiearmoede vergt coördinatie en samenwerking tussen meerdere beleidsdomeinen, in het bijzonder techniek en sociaal. Voor gemeenten is het daarom van belang om dit al in een vroegtijdig stadium te doen en zo een gezamenlijk front te vormen. In de masterclass bespreken we hoe de deelnemers dit succesvol kunnen doen.

We zullen het daarbij hebben over het werken aan politiek en bestuurlijk draagvlak binnen de eigen gemeente, de (on)mogelijkheden, kansen en valkuilen binnen samenwerking tussen meerdere afdelingen en welke rol externe partijen spelen, zoals woningcorporaties, VvE’s en huurdersverenigingen.

Uiteindelijk moeten alle acties leiden tot het opbouwen van een vertrouwensband met de bewoners, die moeten leren begrijpen dat de gemeente met hen samen de energietransitie wil vormgeven. Monitoring van activiteiten en het creëren van continuïteit (zowel qua personele bezetting als beleid) is hiervoor noodzakelijk en daarom ook onderdeel van de masterclass-inhoud. Bij succes kan de aanpak worden opgeschaald naar andere wijken, en ook hiervoor bieden de sprekers verschillende handvatten.

energiearmoede