Inhoud kennisdossier

Dit kennisdossier krijgt binnenkort verder invulling met de volgende deelthema’s:

Energiearmoede en de energietransitie

De Nederlandse woningvoorraad staat voor haar grootste verbouwing in decennia: in het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat in 2030 zo’n 1,5 miljoen woningen moeten zijn verduurzaamd. Maar wat zijn precies de opgaven binnen dit breed geformuleerde doel en welke strategieën kunnen gemeenten ontwikkelen om het doel te halen?

De sprekers van de masterclass zullen laten zien hoe met verschillende maatregelen het energiegebruik van woningen wordt verlaagd en welke technieken beschikbaar zijn om op een duurzame manier het huis te verwarmen. Dit zijn bijvoorbeeld warmtenetten, warmtepompen en geothermie. Welke techniek het geschiktst is voor een bepaalde buurt hangt af van meerdere technische, sociale en financiële factoren die voor elke gemeente weer anders zijn.

Daarnaast gaan we ook in op armoede en energiearmoede in Nederland. Hoe verschillen de twee van elkaar en wat moeten gemeenten erover weten? De sprekers geven een kenschetsing van de mensen die in energiearmoede leven, en welk verschil er daarbij zit tussen huiseigenaren en huurders. Verder geeft ook een ervaringsdeskundige zijn/haar inzichten vanuit het perspectief van de bewoner.

We concluderen dat gemeenten twee kanten op kunnen: wanneer energiebeleid niet aan energiearmoede wordt gekoppeld ontstaat een situatie waarin de energiearmoede tot een obstakel voor de energietransitie wordt. Maar met effectief beleid kan de gemeente de energietransitie juist tot een middel maken om energiearmoede tegen te gaan.

energiearmoede