Inhoud kennisdossier

Dit kennisdossier krijgt binnenkort verder invulling met de volgende deelthema’s:

Inhoud

In de masterclass Energietransitie, armoede & gedrag komen onderwerpen aan bod die gemeenten helpen in het aanpakken van de energietransitie voor en met huishoudens die een laag inkomen hebben. We gaan in op de energietransitie en de betekenis van energiearmoede om zo een inhoudelijke basis te leggen voor de onderwerpen die volgen.

Hiervoor hanteren we de rol van de gemeente en de bewoner als een referentiekader. In het geval van de gemeente zullen we samen onderzoeken hoe zij bewoners kan aanspreken en betrekken bij de verduurzaming van hun omgeving, en hoe dit intern te organiseren.

Aansluitend daarop zullen we ons een beeld vormen van de bewoner met een smalle beurs, die in zijn houding en gedrag ten opzichte van de overheid en de energietransitie kan afwijken van andere bevolkingsgroepen. We besteden hierbij speciale aandacht aan de invloed van armoede op de gedachtewereld van mensen.

Onderwerpen die we in de masterclass bespreken:

energiearmoede