Robotisering, automatisering en digitalisering

Er zijn verschillende ideeën over de mogelijke gevolgen van robotisering, automatisering en digitalisering op de arbeidsmarkt. Waar bij de een de angst overheerst dat er veel banen in het lagere- en middensegment verdwijnen, ziet de ander juist kansen voor meer werkgelegenheid. Er is echter overeenstemming dat de technologische ontwikkelingen voor grote veranderingen gaan zorgen op de vraag naar arbeid. Voor lokale – en zeker ook regionale – beleidsmakers heerst de vraag hoe zij zich op deze veranderingen kunnen voorbereiden.

Werknemers zijn zich niet bewust van automatiseringsrisico’s

ESB, augustus 2022

Bij het kiezen van werk of opleiding en het inschatten van de noodzaak voor omscholing is een vooruitzicht op baanzekerheid belangrijk. Het automatiseringsrisico is hierbij, gezien de technologische vooruitgang, een belangrijk aspect. Toch blijkt dat werknemers slecht kunnen inschatten in hoeverre automatisering hun baan bedreigt.

Lees verder


De impact van taken op de baan- en werkzekerheid van werknemers

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, juni 2022

In deze bijdrage onderzoeken we in welke mate de routinematigheid van het takenpakket van werkenden en het automatiseringsrisico van het beroep samenhangen met een verminderde baan- en werkzekerheid.

Lees verder

Lees ook de artikelen:


The impact of new technologies on the labour market and the social economy

European Parlement, 2018

In dit Europese onderzoek is de invloed van nieuwe technologie op de arbeidsmarkt op basis van literatuur onderzocht. Op de lange termijn leiden nieuwe technologieën tot nu toe tot meer werkgelegenheid. Niet iedereen profiteert echter mee. Het aandeel beroepen voor mensen zonder een startkwalificatie daalt bijvoorbeeld al een lange tijd. De ongelijkheid neemt toe. Sociale ondernemingen zijn een kans om te zorgen voor meer werkgelegenheid voor de basis van de arbeidsmarkt. Het rapport beveelt beleidsmakers aan om te investeren in onderwijs voor iedereen. Ook wordt er in het rapport gesproken over de groei van zzp’ers. Het beleid voor zzp’ers moet aangepast worden op hun veranderende rol op de arbeidsmarkt.

Lees verder


De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk

WRR, 2015

Er wordt veel gespeculeerd over de betekenis van digitalisering en robotica voor de toekomst van werk. Wat die gevolgen zijn, is echter niet voorspelbaar. Banen zullen verdwijnen en veranderen en er zullen nieuwe banen bijkomen. Met een ‘inclusieve robotagenda’ kan Nederland zich voorbereiden op de mogelijke veranderingen als gevolg van robotisering en invloed uitoefenen op de aard van die veranderingen. Thema’s op de robotagenda zijn: investeren in robotisering met aandacht voor co-creatie, inzetten op scholing, de kwaliteit van werk en nieuwe verdelingsvraagstukken.

Lees verder