Projecten

Lees meer

Onderzoek verbinding economisch-, arbeidsmarkt- & onderwijsbeleid

15-10-2015

Platform31 is in samenwerking met de VNG een onderzoek gestart naar de wisselwerking tussen het economisch beleid, het arbeidsmarktbeleid en het onderwijsbeleid. Het onderzoek zoomt onder meer in op de samenwerking binnen de gemeenten op de drie beleidsvelden, de samenwerking tussen gemeenten en de samenwerking met het onderwijsveld en het lokale en regionale bedrijfsleven.

Lees verder


Opgave onderwijs en arbeidsmarkt

28-11-2014

De opgave ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’ richt zich op anticiperen op de participatiewet, synergie arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheidsbeleid en op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Lees verder