Beleidsonderzoek

Het voorkomen van NEETs tijdens de Grote Recessie: Het effect van een verplicht activeringsprogramma voor jongeren in de bijstand

CPB (2017)

Jongeren in de bijstand werden onder de WIJ (Wet investeren in jongeren) verplicht om deel te nemen aan werk-leer trajecten. Uit het onderzoek van CPB blijkt dat deze hervorming leidde tot een daling van het aantal jongeren in de bijstand. De hervorming leidde echter niet tot een stijging van het aantal jongeren dat werkt (of onderwijs volgt). Studies naar buitenlandse hervormingen vinden voor vergelijkbare hervormingen doorgaans wel een effect op het aantal jongeren dat werkt. Een mogelijke verklaring voor het verschil is de Grote Recessie, die het voor jongeren moeilijk maakte om een baan te vinden.


UWV Arbeidsmarktanalyse 2017

Uit de UWV Arbeidsmarktanalyse 2017 blijkt dat er onvoldoende (betaalde) banen bijkomen voor iedereen die kan en wil werken. Eisen die aan werknemers worden gesteld, vanwege bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, stijgen. De werkgelegenheid in functies die een hoog probleemoplossend vermogen vergen neemt toe en er komt meer focus te liggen op ICT-kennis, in combinatie met sociale vaardigheden. Er is sprake van ‘baanpolarisatie’, waarbij vooral banen aan de onderkant van het middensegment dreigen te verdwijnen.