deel deze pagina via:

Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

CBS

Het ministerie van OCW wil graag weten wat de effecten van de recente ontwikkelingen en maatregelen rondom het corona-virus op de actuele arbeidsmarktsituatie van pas afgestudeerden zijn. Hebben zij een baan? Zijn ze werkloos en/of krijgen ze een uitkering? En hoe zit dit voor de verschillende afstudeerrichtingen en opleidingsniveaus?

Lees verderActualiteit in cijfers

Werkloosheid in januari niet verder gedaald

CBS, 16 februari 2023

In januari 2023 waren 360 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 in december naar 3,6 in januari. In de maanden november tot en met januari nam het aantal werklozen nog licht af met gemiddeld 2 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in dezelfde periode met gemiddeld 31 duizend per maand. UWV registreerde eind januari 154 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


In Nederland heeft een kleine ‘Great Resignation’ plaatsgevonden

UWV, 23 januari 2023

In navolging van de beweging in Amerika wisselen in Nederland na de coronapandemie een hoop mensen van baan. In het derde kwartaal van 2022 had 5,3% van de werknemers een nieuwe werkgever in vergelijking met het kwartaal ervoor. Dat waren 404 duizend baanwisselaars, oftewel een kwart meer dan net voor de pandemie. Ten opzichte van 10 jaar geleden is het aantal baanwisselaars verdubbeld.

Lees verder


Werkloosheid in december verder gedaald

CBS, 19 januari 2023

In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 45 duizend per maand.

Lees verder


Aantal zzp’ers gegroeid naar 1,2 miljoen in derde kwartaal van 2022

CBS, 15 december 2022

Tussen het derde kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal van 2022 groeide het aantal zzp’ers (van 15 tot 75 jaar) met 127 duizend naar 1,2 miljoen. De toename was het grootst in de zorg- en welzijnsberoepen.

Lees verder


Werkloosheid in november licht gedaald

CBS, 15 december 2022

In november 2022 waren 364 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 36 duizend per maand. UWV registreerde eind november 145 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Aantal bijstandsontvangers onder de 400 duizend

CBS, 30 november 2022

Eind september 2022 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Eind maart 2013 was de laatste keer dat dit er minder waren. Ten opzichte van vorig jaar september waren er bijna 16 duizend bijstandsontvangers minder.

Lees verder


Aantal werklozen met WW-uitkering in laatste twee jaar afgenomen

CBS, 24 november 2022

In het derde kwartaal van 2022 ontving 1 op de 9 werklozen een werkloosheidsuitkering. Dat is aanzienlijk minder dan voorheen. In hetzelfde kwartaal twee jaar geleden ging het nog om 1 op de 5.

Lees verder


Werkloosheid in oktober gedaald

CBS, 17 november 2022

In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent). Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen nog wel toe, met 4 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 19 duizend per maand.

Lees verder


Kleiner deel niet-werkenden op zoek naar of direct beschikbaar voor werk

CBS, 20 oktober 2022

In het tweede kwartaal van 2022 waren er in de bevolking van 15 tot 75 jaar 3,7 miljoen mensen die geen betaald werk hadden. In het tweede kwartaal van 2013 waren dat er nog 4,2 miljoen. Van de niet-werkenden is een steeds kleiner deel op zoek naar werk of snel beschikbaar.

Lees verder


Aantal werklozen verder gestegen

CBS, 20 oktober 2022

In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14 duizend per maand. Tegelijkertijd steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar, met gemiddeld 6 duizend per maand. UWV registreerde eind september 152 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Meer hoogopgeleiden en beroepsniveau steeg mee

CBS, 18 oktober 2022

Steeds meer mensen in Nederland zijn hoogopgeleid. Waren in 1981 laagopgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar opgeleid, gevolgd door hoogopgeleiden. Het aandeel hoogopgeleiden nam niet alleen toe onder mensen die werken in beroepen met zeer complexe gespecialiseerde taken, maar ook in de andere beroepsniveaus.

Lees verder


Groei beroepsbevolking gaat sterk afvlakken

ESB, 14 oktober 2022

De komende decennia zal de groei van de beroepsbevolking naar verwachting stagneren, terwijl de arbeidsmarkt nu al krap is en de ambities van het kabinet juist méér arbeidskrachten vergen.

Lees verder


Werkloosheid opnieuw toegenomen

UWV, 22 september 2022

De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in het tweede kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan personeel. Dat blijkt uit de Spanningsindicator van UWV. UWV berekent voor 92 verschillende beroepsgroepen de krapte op de arbeidsmarkt en allemaal golden zij halverwege dit jaar als krap of zeer krap. De arbeidsmarkt was daardoor twee keer zo krap als een jaar eerder. De krapte op de arbeidsmarkt heeft steeds vaker negatieve gevolgen voor de economie en steeds meer mensen in Nederland krijgen er mee te maken.

Lees verder


Werkloosheid opnieuw toegenomen

CBS, 15 september 2022

Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18 duizend per maand. Meer mensen gingen op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden voor het eerst sinds mei 2021 licht af, met gemiddeld 3 duizend.

Lees verder


Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

CBS, 1 september 2022

Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen werk en maken minder vaak de overstap van een flexibel naar een vast contract. Als ze al een vast contract hebben, is de kans groter dat ze weer flexwerk gaan doen of zonder werk raken. Dat blijkt uit nieuw CBS-onderzoek naar de dynamiek van beginnende loopbanen van jongeren geboren tussen 1983 en 1985.

Lees verder


Opnieuw minder mensen in de bijstand

CBS, 31 augustus 2022

Eind juni 2022 ontvingen 401 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is het laagste aantal in negen jaar tijd. Ten opzichte van eind juni vorig jaar zijn er ruim 22 duizend bijstandsgerechtigden minder. Vooral aan jongeren tot 27 jaar werden minder bijstandsuitkeringen verstrekt. Onder 45-plussers liep het aantal naar verhouding het minst terug. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS

Lees verder


Werkloosheid verder toegenomen in juli

CBS, 18 augustus 2022

Het aantal werklozen is in juli 2022 verder toegenomen tot 353 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 12 duizend per maand, enerzijds doordat meer mensen hun baan verloren en anderzijds doordat meer niet-werkenden op zoek gingen of op zoek bleven naar werk. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind juli 157 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

CBS, 17 augustus 2022

Met een verdere toename van het aantal openstaande vacatures en opnieuw een daling van het aantal werklozen, liep de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2022 verder op. Er kwamen 16 duizend openstaande vacatures bij, het gemiddeld aantal werklozen daalde met 11 duizend. Verder nam het aantal banen opnieuw toe, en wel met 94 duizend. Hiermee komen de aantallen vacatures en banen uit op nieuwe recordcijfers, terwijl het aantal werklozen de laagste stand bereikt in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003.

Lees verder


Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona

CBS, 27 juli 2022

Anders dan in 2020, toen werknemers na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak overstapten naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen zij minder vaak binnen een jaar zonder baan te zitten. Daarmee was de werknemersdynamiek terug op het niveau van voor corona

Lees verder


Werkloosheid in juni toegenomen

CBS, 21 juli 2022

Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18 duizend per maand toe, ondanks een lichte afname in juni. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind juni 161 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Arbeidsmigratie in 2030

SEOABU, 21 juni 2022

Aantal arbeidsmigranten in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen en zal, afhankelijk van welk scenario men kiest, tot 2030 verder stijgen tot 850 duizend of 1,2 miljoen werknemers. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen welke rol arbeidsmigratie op dit moment vervult op de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe zich dit naar verwachting ontwikkelt tot 2030.

Lees verder


Meer mensen wisselden van beroep in 2021

CBS, 23 juni 2022

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer afnam. Hierin zijn wel behoorlijke verschillen naar beroep. Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2022, waarin taken en vaardigheden van mensen centraal staan.

Lees verder


Werkloosheid in mei licht toegenomen

CBS, 16 juni 2022

Het aantal werklozen kwam in mei 2022 uit op 323 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt daarmee iets hoger uit dan in april 2022, toen dit 3,2 was. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen wel nog met 4 duizend per maand. Meer mensen gingen in mei op zoek naar werk. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 40 duizend per maand toe naar 9,6 miljoen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind mei 165 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Relatief veel onbenut arbeidspotentieel boven de grote rivieren

CBS, 13 juni 2022

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolking van 15 tot 75 jaar is het kleinst in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Koplopers zijn Groningen en Noord-Holland. Ook in Amsterdam en de provinciehoofdsteden is het onbenut arbeidspotentieel doorgaans groter dan in het omliggende gebied.

Lees verder


De aanwas voor het technisch onderwijs blijft maar dalen

Techniekpact, 2 mei 2022

Binnen het bètatechnisch onderwijs zet de dalende trend die een aantal jaren geleden is ingezet zich verder voort. Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch profiel. De havo en het vwo kennen daarbij de grootste terugloop. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact .

Lees verder


De arbeidsmarkt in cijfers 2021

CBS, 29 april 2022

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt. Na de onstuimige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2020, het eerste coronajaar, was 2021 een jaar van herstel. De werkloosheid nam af, het aantal vacatures nam toe en in meerdere opzichten werden records gebroken op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

“Lees verder”:


In maart meer werkenden en minder werklozen

CBS, 21 april 2022

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in maart 2022 op 327 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 37 duizend per maand toe tot 9,5 miljoen. De toename van het aantal werkenden was relatief sterk bij jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind maart 184 duizend lopende WW-uitkeringen.

Lees verder


Vooral jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond stroomden afgelopen vijf jaar bijstand in

Divosa, BMC en Stimulansz, 4 april 2022

In de afgelopen vijf jaar stroomden gemiddeld minder mensen in de bijstand. Dit ondanks dat er in 2020 na jaren van daling weer sprake was van een stijging van het aantal mensen in de bijstand. Jongeren, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond waren de afgelopen vijf jaar het sterkst vertegenwoordigd bij de instroom in de bijstand. Mensen ouder dan 45 stroomden relatief minder vaak uit. Dat blijkt uit de publicatie In-, uit- en herinstroom in de bijstand van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.

Lees verder


Minder bijstandsontvangers in 2021

CBS, 28 februari 2022

Eind december 2021 ontvingen 414 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 3 procent. In 2020 was er nog een toename van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Lees verder


Werkloosheid in januari afgenomen

CBS, 17 februari 2022

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in januari 2022 uit op 354 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 26 duizend per maand toe tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren.

Lees verder


Arbeidsmarkt in vierde kwartaal 2021 nog krapper

CBS, 15 februari 2022

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 verder toegenomen, het resultaat van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (met 16 duizend) en een verdere daling van het aantal werklozen (met 29 duizend). Ook het aantal banen bleef groeien; er kwamen er 44 duizend bij in het vierde kwartaal.

Lees verder


Kamerbrief over Nieuwe prognose verwachte personeelstekort zorg en welzijn

Ministerie van VWS, 20 januari 2022

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over nieuwe prognose verwachte personeelstekort in de zorg en welzijn. Het verwachte personeelstekort blijft de komende tien jaar onverminderd groot. Het huidige geraamde tekort voor 2022 van circa 49 duizend is iets lager dan het vorig jaar geraamde tekort van 56 tot 74 duizend personen. Het huidige geraamde tekort in 2030 is met bijna 117 duizend personen vergelijkbaar met de prognose van vorig jaar. De grootste tekorten op zowel de korte als langere termijn zijn in de verpleging en verzorging en in de thuiszorg. Wat betreft beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten het grootst bij verzorgenden mbo 3 en verpleegkundigen mbo 4 en hbo.

Lees verder

Zie ook: prognosemodelzw.nl


Werkloosheid hoger volgens nieuwe methode, maar nog steeds historisch laag

CBS, 20 januari 2022

Vanaf vandaag publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode. Met de nieuwe methode worden zowel werklozen als werkenden beter in beeld gebracht. Dat heeft geleid tot een toename in beide groepen. In de nieuwe systematiek is het werkloosheidspercentage in december 3,8. Volgens de oude methode zou dat 2,8 zijn.

Lees verder

Zie ook: Werkloosheid in december licht toegenomen


Vraag naar technische beroepen voor het halen van klimaatdoelen nu in kaart gebracht

UWV, SBB en de SER, 17 januari 2022

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen zijn er vooral veel technische vakmensen nodig. Voor het eerst is er nu ook in kaart gebracht welke technische vakmensen er precies nodig zijn. Zo zijn er o.a. isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten of energieprestatieadviseurs nodig. Dit blijkt uit de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving (pdf). Op dit moment is er wel een groot tekort aan de benodigde vakmensen. Er is namelijk ook los van de klimaatdoelen veel vraag naar dit soort technici. Het aantal vacatures voor de relevante technische beroepen is de afgelopen tijd gestegen tot bijna 46.000 in het 3e kwartaal van 2021. De meeste vacatures staan open voor werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek (4.700), loodgieters en installateurs (4.600), timmerlieden (4.400) en elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties (4.400).

Lees verder


Zelfstandigen hard geraakt door coronacrisis

Universiteit Leiden, 6 januari 2022

Zelfstandigen zijn tijdens de coronacrisis fors minder uren gaan werken. Het gemiddeld aantal gewerkte uren daalde het sterkst aan het begin van de crisis, met meer dan 5 uur per week. Het aantal uren herstelde zich maar moeizaam in de daaropvolgende kwartalen. Dat blijkt uit onderzoek van economen Ron Diris, Egbert Jongen en Olaf van Vliet van de Universiteit Leiden, gepubliceerd in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten.

Lees verder

(klik op jaartal)