Kennisdossier: Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Het gaat beter op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu sinds 2017 het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt, lijken er voor werkzoekenden betere tijden aan te breken. Er blijven echter voldoende grote uitdagingen voor beleidsmakers. Door robotisering en automatisering dreigt een groot aantal banen te verdwijnen, statushouders weten de weg naar werk nog niet te vinden en de flexibilisering op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een kwetsbare groep alleen tijdelijk werk kan vinden. Dit kennisdossier dient als ondersteuning van lokale en regionale beleidsmakers bij de uitdagingen van de arbeidsmarkt nu – en die van de toekomst.

Over het thema arbeidsmarkt en onderwijs wordt veel geschreven. Doel van het dossier is om te informeren over de actuele kennis op het thema arbeidsmarkt en onderwijs en het delen van ideeën over de toekomst van de arbeidsmarkt. De belangrijkste onderzoeks- en beleidsrapporten (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) staan voor enkele relevante thema’s gepresenteerd. Hier komen ook thema’s naar voren waar Platform31 kennis over ontwikkelt. De actualiteit in cijfers geven een beeld van het nu. Met rapporten en interviews worden ideeën gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Actueel beleidsonderzoek

Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard

PBL, december 2020

De coronamaatregelen kunnen mensen belemmeren bij het uitvoeren van hun werk, maar niet iedereen wordt even hard geraakt. In dit artikel verkennen het PBL en RaboResearch welke groepen werkenden negatieve gevolgen ondervinden en hoe dat verschilt met de zwaarte van de coronamaatregelen. Vooral jongeren, laagopgeleiden, werkenden met een niet-westerse migratieachtergrond of met een baan in de regio’s aan de rand van het land worden hard geraakt. Zij hebben bovengemiddeld vaak een contactrijk niet-vitaal beroep, waarbij ze niet vanuit huis kunnen werken.

Lees verder


Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt

Toekomst van Arbeid, november 2020

In dit vervolg op Investeren in mensen analyseert het Platform de Toekomst van Arbeid de gevolgen van de coronacrisis op onderwijs, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Helpt het pakket maatregelen uit Investeren in mensen de arbeidsmarkt robuuster te maken? Ja, is het korte antwoord. Moeten er extra maatregelen getroffen worden naar aanleiding van de coronacrisis? Ja, een weerbaarheidsreserve voor zelfstandig ondernemers is geen luxe maar noodzaak. Zo wordt de Nederlandse arbeidsmarkt nog stootvaster.

Lees verder


Baankans arbeidsgehandicapten vergroot door scholing

UWV, november 2020

Mensen met een arbeidsongeschiktheids- of ziektewet-uitkering vinden na scholing bijna twee keer zo vaak een baan als zij die geen cursus, opleiding of training volgden. Ook behouden arbeidsbeperkten die werk vonden na scholing langer hun baan. Dit blijkt uit twee onderzoeken uitgevoerd door UWV:

Lees verder


deRotterdamseZorg en de problemen op de arbeidsmarkt

Hoe ga je om met het toenemend tekort aan professionals in de zorg? Om deze prangende vraag te beantwoorden organiseerde de Wetenschappelijke Board van Platform31 samen met deRotterdamseZorg een bijeenkomst. Geert Teisman, voorzitter van de Board en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bracht de daar genoemde oorzaken, ideeën en oplossingen bijeen in de notitie ‘deRotterdamseZorg en de problemen op de arbeidsmarkt’.

Lees verder