Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Het gaat beter op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nu sinds 2017 het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt, lijken er voor werkzoekenden betere tijden aan te breken. Er blijven echter voldoende grote uitdagingen voor beleidsmakers. Door robotisering en automatisering dreigt een groot aantal banen te verdwijnen, statushouders weten de weg naar werk nog niet te vinden en de flexibilisering op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een kwetsbare groep alleen tijdelijk werk kan vinden. Dit kennisdossier dient als ondersteuning van lokale en regionale beleidsmakers bij de uitdagingen van de arbeidsmarkt nu – en die van de toekomst.

Over het thema arbeidsmarkt en onderwijs wordt veel geschreven. Doel van het dossier is om te informeren over de actuele kennis op het thema arbeidsmarkt en onderwijs en het delen van ideeën over de toekomst van de arbeidsmarkt. De belangrijkste onderzoeks- en beleidsrapporten (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) staan voor enkele relevante thema’s gepresenteerd. Hier komen ook thema’s naar voren waar Platform31 kennis over ontwikkelt. De actualiteit in cijfers geven een beeld van het nu. Met rapporten en interviews worden ideeën gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Actueel beleidsonderzoek

Tekorten op de arbeidsmarkt: wat doe je eraan?

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, oktober 2022

Lees verder


De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

SEO, september 2022

Lees verder


Evaluatie eerste openstelling van de regeling ‘Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek’

SEO, september 2022

Lees verder


PBL en ROA brengen in beeld waar arbeidsmarkttekorten klimaatdoel kunnen belemmeren

PBL en ROA, september 2022

Lees verder


Studiekeuzes van jongeren met een migratieachtergrond

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, 26 augustus 2022

Lees verder


Update arbeidsmarktprognoses 2026 – factsheet

ROA, 12 juli 2022

Lees verder


Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

SCP, 11 juli 2022

Lees verder

Lees ook: Arbeidsmarkt-onderzoek: afname scholing en actief zoekgedrag naar (vervangend) werk