Kennisdossiers

Een kennisdossier bundelt interne en externe informatie rondom een specifiek onderwerp of thema. Een kennisdossier heeft onder andere de volgende functies:

  • Beschikbare kennis koppelen aan stedelijke praktijk
  • Overzicht bieden in de veelheid aan informatie: relevante kennis beschikbaar
  • Informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen

Voorop staat dat een kennisdossier de verbinding legt (kennismakelaarsfunctie). Het is geen doorgeefluik van informatie, maar creëert meerwaarde door de informatie te duiden en te relateren aan andere informatie.

De kennisdossiers worden inhoudelijk en financieel mede mogelijk gemaakt door

Logo groot png2
Logo Ministerie BZK