Startnotitie pilot Verlichte regels winkelgebieden

Deze startnotitie fungeert als een nulmeting voor de pilot Verlichte regels winkelgebieden en legt vast vanuit welke situatie de twaalf deelnemende winkelgebieden aan de pilot beginnen. Het document biedt overkoepelende informatie over de pilot, eerste observaties uit de inschrijvingen en profielen van de deelnemende winkelgebieden, inclusief de ambities waarmee men aan de pilot begint. Lees meer