regelloze-winkelgebieden1

Contact

Neem voor meer informatie over dit experiment contact op met:


deel deze pagina via:

Twaalf gemeenten kijken kritisch naar retailregels

In het hoofdkantoor van de HEMA in Amsterdam zetten minister Kamp van Economische Zaken en diverse betrokken partijen vanmiddag hun handtekening onder de Retailagenda. Voor 12 winkelgebieden is dit tegelijkertijd de officiële start van het experiment Verlichte Regels Winkelgebieden. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 begeleidt het experiment dat minder regels voor méér ondernemerschap en méér ruimte voor innovatieve retailconcepten moet opleveren.

Het experiment houdt bestaande wet- en regelgeving die van invloed is op het functioneren van winkelgebieden kritisch tegen het licht. En doet per deelnemend winkelgebied aanbevelingen over het verbeteren, schrappen of slimmer toepassen van onder meer planologische regels, waaronder de bestemmingsplannen en de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, Algemene Plaatselijke Verordeningen en de Drank- en Horecawet. De deelnemende winkelgebieden liggen in de gemeenten: Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Leidschendam-Voorburg, Midden-Drenthe (Beilen), Oss, Roosendaal, Rotterdam, Sluis, Zeist en Zwolle.

Regels schrappen?

Lokale ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente in al deze winkelgebieden inventariseren welke wetten en regels modern ondernemerschap in winkelgebieden in de weg staan. Platform31 helpt de lokale partijen vervolgens met het verbeteren van die regels en het oplossen van procedureproblemen. Lokale belanghebbenden krijgen zo een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun winkelgebied.

Gekoppeld aan Retailagenda

De pilot volgt de doelstellingen van de nationale Retailagenda die minister Kamp vanmiddag officieel ondertekent. Naast het terugbrengen van lokale regelgeving in deelnemende winkelgebieden, vertaalt Platform31 de lessen en onderzoeken vanuit de landelijke Retailagenda ook naar de pilotgebieden. En andersom: het projectteam gebruikt de praktijkervaringen als voorbeelden voor de landelijk detailhandel, zodat heel Nederland van deze pilot kan profiteren.