header winkelstraat

Contact

Neem voor meer informatie over dit experiment contact op met:

Deel deze pagina via:

Verlichte regels winkelgebieden

Winkeliers en horecaondernemers in Nederland hebben te maken met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. Ruimtelijke regels, verkeersregels, economische regels, arbeidsrechtelijke regels et cetera. Die regels zijn ooit met de meerderheid van stemmen en de beste bedoelingen ingevoerd. Maar bij elkaar opgeteld hebben deze regels grote beperkingen en hoge kosten tot gevolg voor ondernemers, worden innovatieve retail- en horecaconcepten tegengewerkt en komt het functioneren van gehele winkelgebieden onder druk te staan.

Vanuit de nationale Retailagenda start Platform31 in het voorjaar van 2015 daarom de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. De hoofdvraag daarbij gaat uit van een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke regels vinden we dan minimaal nodig? Het doel van de pilot is om het ondernemerschap en de innovativiteit van retailers en winkelgebieden te versterken en onnodige regels die dit tegengaan op te sporen en aan te pakken. Platform31 is op zoek naar ondernemersverenigingen, verenigingen van vastgoedeigenaren en gemeenten die aan deze pilot willen meedoen.

Zie ook

Praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden

Inschrijving geopend!

Ruimte creëren voor innovatief ondernemerschap in een omgeving waar u de mogelijkheid krijgt de regelgeving in uw winkelgebied succesvol te verbeteren? Met de praktijkaanpak van Platform31 gaat u daarmee aan de slag. Schrijf uw kernwinkelgebied nu in voor de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden!

Lees verder


Experimenteren met verlichte regels in winkelgebieden

Deelnemers aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden experimenteren op diverse vlakken met het tijdelijk verlichten van regelgeving. Ondernemers kunnen een verzoek indienen of de gemeente neemt zelf het initiatief voor minder regels. De twaalf gemeenten die aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden deelnemen, waren op 19 november 2015 te gast in Zwolle voor hun tweede gezamenlijke bijeenkomst.

Lees verder


Startnotitie pilot Verlichte regels winkelgebieden

Minder regeldruk voor ondernemers, creatiever ondernemerschap en een verbeterde verblijfskwaliteit van kernwinkelgebieden, dat is het streven van de pilot Verlichte regels winkelgebieden die Platform31 dit voorjaar startte. Deze startnotitie fungeert als een nulmeting en legt vast vanuit welke situatie de twaalf deelnemende winkelgebieden aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden beginnen.

Lees verder


Actief op je handen zitten

De Zwolse binnenstad is volop in ontwikkeling. Pleinen worden opnieuw ingericht en leegstaande panden krijgen andere functies. Opvallend is dat de rol van de gemeente verandert: van leidend naar participerend. Eigenaren en gebruikers krijgen een steeds grotere rol als het gaat om visie en ontwerp. Een sprekend voorbeeld hiervan is de gebiedsontwikkeling in het Broerenkwartier.

Lees verder