deel deze pagina via:

Klushuur van interessant concept naar dagelijkse praktijk

06 maart 2015

Het empoweren van huurders, het stimuleren en honoreren van zelfredzaamheid en tegemoet komen aan de wens van huurders de woning naar de eigen hand te kunnen zetten. Het zijn enkele belangrijke redenen voor woningcorporaties om aan de slag gaan met klushuur. Op 17 februari is het experiment Klushuur van Platform31 van start gegaan. Tien woningcorporaties uit alle delen van het land gaan de komende drie jaar met klushuur experimenteren. Platform31 volgt de experimenten op de voet en zal de partners voeden en ondersteunen met kennis, inspiratie en intervisie.


Waarom klushuur?

In navolging van de klushuizen die in veel grote steden te koop zijn, lijkt nu de tijd rijp om dit concept te vertalen naar de huursector. Platform31 signaleert in verschillende delen van het land – ook op het platteland – een groeiende belangstelling voor het instrument. Woningcorporaties zien klushuur als eigentijdse aanvulling op hun bestaande instrumentarium. Verschillende motieven liggen hieraan ten grondslag. Zo willen corporaties de keuzevrijheid van klanten vergroten dan wel een meer gedifferentieerd aanbod in prijs-kwaliteit verhouding kunnen aanbieden. Maar ook betaalbaarheid van de voorraad en kostenbesparing bij mutatie zijn veelgehoorde beweegredenen. In krimpgebieden kan het voor woningcorporaties een middel zijn om bewoners te binden of om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Het succesvol inzetten van klushuur kan hier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de streek.

Klushuur als instrument in de gereedschapskist

Ga je project- of complexmatig aan de slag? Is klushuur een interessant instrument om in te zetten bij mutatie? De manier waarop klushuur een plek krijgt binnen de woningcorporatie is afhankelijk van de gekozen vastgoedstrategie. Bij de experimentpartners bestaan hierover verschillende voorkeuren. Een complexmatige benadering is interessant, omdat het schaalvoordelen kan opleveren. Klushuur als instrument bij mutatie is interessant als de doelstelling is om renovatiekosten bij mutatie te beperken.

Klushuur in de praktijk

De experimentpartners staan bijna allemaal nog aan het begin van de ontwikkeling van klushuur. Havensteder, één van de experimentpartners, is één van de weinige corporaties die met klushuur concreet heeft geëxperimenteerd. Tien woningen zijn op deze manier verhuurd, waarbij ‘klushuurders’ woontegoed ontvingen voor de zelf uitgevoerde klussen. Drijfveren voor Havensteder om met klushuur te gaan experimenteren, waren het tegengaan van leegstand en verpaupering, inzet op innovatie en kostenbesparing. De eerste ervaringen met de tien klushuurwoningen, maakten voor Havensteder duidelijk dat klushuur voor alle doelgroepen interessant kan zijn. Klushuur bleek niet een specifieke doelgroep aan te trekken, maar zeer verschillende, zowel in leeftijd, levensstijl als sociaaleconomische positie. Havensteder staat nu voor de opgave klushuur breder binnen de eigen organisatie door te ontwikkelen.

De juridische (on)mogelijkheden

Het concept klushuur is een breed concept; allerlei varianten van klushuur zijn denkbaar. Iedere variant heeft zijn eigen juridische haken en ogen. Een goede juridische borging is dus belangrijk. Georgie Geurts, advocaat bij VBTM Advocaten, heeft in de startbijeenkomst inzicht gegeven in de belangrijkste juridische (on)mogelijkheden. De belangrijkste: de gebrekenregeling in het huurrecht. Deze verplicht verhuurders namelijk om een woning zonder gebreken te leveren, ook al staat daar een huurkorting tegenover. Maar, zo stelt Geurts; “Klushuur is geen juridisch concept en er zijn verschillende varianten mogelijk. Het is de uitdaging voor de woningcorporaties om vooral eerst aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een gewenst concept en dit te toetsen aan de juridische kaders”.

Tweets over klushuur