Dit experiment is een
samenwerking van

VanNimwegen1

lustenhouwer

PBOV

Pl31-1


Deel deze pagina via:

Hoogste tijd voor Klushuur!

Het idee is eenvoudig: huurders krijgen de mogelijk om goedkoper en meer naar eigen inzicht en smaak te gaan wonen door zelf een deel van het onderhoud en/of de renovatie te gaan doen. De naam bestaat al, klushuur, en op een aantal plekken hebben corporaties geëxperimenteerd met dit concept. Maar hoe eenvoudig het ook is, klushuurprojecten zijn vooralsnog op de vingers van één hand te tellen.

Platform31 is gestart met een experimentenprogramma om hierin verandering te brengen. Samen met corporaties en kennispartners zijn we bezig om het concept verder te ontwikkelen en het implementatieproces bij klushuur te versnellen.

De opkomst van de doe-het-zelf samenleving tekent zich op verschillende terreinen af: zelf je huis bouwen, zelf je energie opwekken, zelf het buurthuis exploiteren, zelf de publieke ruimte in je woonomgeving onderhouden en extra kwaliteit geven, zelf je kinderopvang regelen, et cetera. Burgers/bewoners kunnen heel veel zelf. De kluswoningen zijn daar een mooi voorbeeld van. Nadat in 2006 de eerste klushuizen in het Wallisblok in Rotterdam waren opgeleverd, verspreidde het fenomeen zich in rap tempo uit over de rest van het land. In Den Haag, Arnhem, Utrecht en Amsterdam tref je nu kluskoopwoningen aan, in het laatste geval zelfs een heuse ‘klusflat’. En de zegetocht gaat verder, ook in andere provincies zijn binnenkort klushuizen te bewonderen.

Van kluskoop naar klushuur

Nu zijn we bezig met de stap van kluskoop naar klushuur. We hebben ons de afgelopen jaren in een economische crisis bevonden. Betaalbaarheid van wonen is zowel in de sociale als particuliere sector een groeiend probleem geworden. Mensen raken hun baan kwijt, starters aarzelen met kopen, de armoede onder huurders van sociale huurwoningen groeit, terwijl onderhouds- en investeringsbudgetten van corporaties teruglopen. Corporaties zoeken naarstig naar instrumenten om de zelfwerkzaamheid van hun huurders te stimuleren en te faciliteren. Met vereende krachten moet het lukken: met de gouden handjes van de huurders en de juiste begeleiding van de corporatie.

Verschillende doelgroepen

Klushuur is interessant voor verschillende doelgroepen. Het biedt huurders met weinig geld de kans hun woning kwalitatief te verbeteren en hun precaire inkomenspositie te verbeteren (minder huur betalen), het biedt kansen om (hoogopgeleide) starters te binden aan sociaal zwakke wijken. Denk bijvoorbeeld aan de studenten die Rotterdam in rap tempo verlaten na hun studie of de jongeren in krimpregio’s. In Rotterdam-Noord heeft corporatie Havensteder geëxperimenteerd met klushuur om juist de groep sociale sterke huurders te binden.

En kijk naar de groeiende groep ouderen, de finishers op de woningmarkt. Waarom zouden zij geen ouderen-communities kunnen inrichten via het instrument van klushuur? Wie bekend is met klussers – en iedereen heeft er wel een in de familie – weet: voor een echte klusser gaat geen zee te hoog.

cover-handen-uit-de-mouwen-klushuur
download de publicatie