20 pilots aangemeld voor experimentenprogramma aangename aanloopstraten

publicatie: 18-12-2014

De oproep voor het nieuwe experiment ‘Aangename Aanloopstraten’ heeft
tot heden 20 aanmeldingen opgeleverd. Het onderwerp ‘hoe te komen tot compactere winkelgebieden’ en de vraag wat dan te doen met die winkelgebieden die niet langer onderdeel van dat compactere centrum maken, leeft in veel plaatsen in Nederland. Hoe leg je dat vast in een visie? (Hoe) kun je dat goed sturen met een bestemmingsplan? Hoe ga je om met planschaderisico? Met wie moet je hoe samenwerken?

Genoeg vragen voor een breed palet gemeenten en binnenstadsorganisaties om aansluiting te zoeken bij ons experimentenprogramma. We hebben aanmeldingen uit grote en kleine gemeenten, in krimp en groeigebieden, sommige voor in het traject, andere al vergevorderd, en allemaal op zoek naar ondersteuning en kennis om de opgave tot een goed einde te brengen.

Binnenstad Centraal

Het onderwerp binnenstad is één van de speerpunten van Platform31 en was onlangs ook het centrale thema van de ‘Dag voor Stad en Regio’. Gezien het grote belang dat ook wij aan dit onderwerp hechten, onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om alle aanmeldingen die passen binnen de kaders deel te laten nemen aan het experiment. Dit programma legt nadrukkelijk een link met de algemene trend in Nederland te werken aan sterkere binnensteden door concentratie, verdichting en een integrale aanpak. Over de verdere uitwerking berichten wij een volgende keer nader, nadat we in een eerste gespreksronde met de deelnemers meer hebben gehoord over hun pilot, concrete vragen en kennisbehoefte.

Meer informatie

Algemene informatie over het experiment, het doel en de aanleiding is te
vinden op de www.platform31.nl/aanloopstraten

Voor meer informatie over het experiment kunt u contact opnemen met:

Arjan Raatgever

06 57 94 39 38 – arjan.raatgever@platform31.nl
nl.linkedin.com/in/arjanraatgever


Hanneke van Rooijen

06 57 94 18 91 – hanneke.vanrooijen@platform31.nl
nl.linkedin.com/hanneke-van-rooijen