nieuws


Aanloopstraten: wortel of stok?

14-12-2015

Inzicht in werkelijke wensen en belangen van vastgoedeigenaren en ondernemers in een aanloopstraat en de rest van binnenstad vormen de basis voor eventuele verplaatsing van winkeliers bij concentratie van het winkelgebied. Dit klinkt logisch, maar ‘geen aannames doen’, het gesprek aangaan en een (financieel/juridische) onderlegger ontwikkelen zit vaak niet in de standaard werkwijze (of capaciteit) van een ambtelijk apparaat. Verplaatsingsmechanismen en –regelingen waren onderwerp van gesprek tijdens de tweede expertmeeting van het experiment Aangename aanloopstraten op 2 december 2015 in Schiedam.

Lees verder

Tweets over winkelleegstand