Aanmelden en selectie


Platform31 nodigt gemeenten en publiek-private binnenstadsorganisaties van
harte uit om deel te nemen aan dit experiment. Voorwaarden voor deelname zijn:

 • Bereidheid bij indienende partij tot co-financiering van het experiment
  á € 10.000,- excl. btw.
 • Binnen de betreffende gemeente is (of wordt gestreefd naar) beleid gericht
  op het compacter maken van het kernwinkelgebied en/of het actief verkleuren van aanloopstraten.
 • Binnen de betreffende gemeente is draagvlak en bereidheid om intern zaken mogelijk te maken en te veranderen en daar gedurende (en na afloop van)
  het experiment ook extern over te kunnen communiceren.


Bij de uiteindelijke selectie van 10 pilots streven wij naar cases uit zowel krimp-
als niet-krimpregio’s en uit zowel grote steden als kleinere kernen.

Wat levert het op voor de experimentpartners?

 • Ondersteuning van het project met onafhankelijke expertise in proces en inhoud
 • Kennisontwikkeling binnen eigen gelederen
 • Vergroting van kennis door deelname aan de Community of Practice
 • Een scan/biografie van aanloopstraten als onderlegger voor beleid en uitvoering
 • Bijdrage aan innovatieve inzichten die ook elders in Nederland toepasbaar zijn
 • Podium en media-aandacht
 • Evaluatie van de casus

Aanmelden

Aanmelden voor dit experiment is niet meer mogelijk.