National Focal Point

Het ministerie van BZK heeft Platform31 aangewezen als National Focal Point. Als National Focal Point vervult Platform31 een brugfunctie tussen Europa en decentrale overheden. Hierbij kan geput worden uit de kennis die EUKN (European Urban Knowledge Netwerk) biedt.

Ook de kennis en ervaring vanuit andere Europese organisaties waarmee Platform31 samenwerkt, worden via het National Focal Point verspreid. Steden en andere lagere overheden zijn hierdoor aangesloten op Europese stedelijke agenda’s en ontwikkelingen, en kunnen profiteren van de kennis, ervaringen en expertise van ons Europese netwerk. Inhoudelijke verbinding van de G4 en het G40-stedennetwerk met Europa staat hierin centraal.