Contact

Vragen en ideeën over Europese samenwerking met betrekking tot de stedelijke problematiek kunt u voorleggen aan:

Europese programma's

Platform31 richt zich ook op grensoverschrijdende thema’s en vraagstukken. Door onze betrokkenheid binnen diverse Europese en Europa gerelateerde programma’s hebben wij een uitgebreid netwerk waarvan onze partners kunnen profiteren.

URBACT

URBACT is al meer dan 10 jaar een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma richt zich op een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden. Steden spelen immers een sleutelrol binnen de complexe veranderingen van onze samenleving. Platform31 is vanuit Nederland het Nationaal URBACT Punt.

National Focal Point Europe

Het ministerie van BZK heeft Platform31 aangewezen als National Focal Point Europe. Als National Focal Point vervult Platform31 een brugfunctie tussen Europa en decentrale overheden. De kennis en ervaring vanuit andere Europese organisaties waarmee Platform31 samenwerkt, worden via het National Focal Point Europe verspreid. Steden en andere lagere overheden zijn hierdoor aangesloten op Europese stedelijke agenda’s en ontwikkelingen, en kunnen profiteren van de kennis, ervaringen en expertise van ons Europese netwerk. Inhoudelijke verbinding van de G4 en de G40 met Europa staat hierin centraal.

Positieve Energy Districts (PED II)

Positive Energy Districts zijn gebieden waar op een integrale manier wordt toegewerkt naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Het Europese programma Positieve Energy Districts (PED) stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. De deelnemende landen, waaronder Nederland vanuit het ministerie van BZK, stellen subsidies beschikbaar. Lokale overheden hebben de lead. Op 20 oktober 2021 is de tweede ronde van het PED-programma gestart en kunnen geïnteresseerden zich voor deelname inschrijven. Dit is mogelijk tot medio februari 2022. Platform31 is een Nederlandse netwerkgroep gestart om geïnteresseerde gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun inschrijving.

Hieronder ziet u ons overzicht van aan Europa gerelateerd nieuws over stad en regio.