JPI Urban Europe

Joint Programming Initiatives

Platform31 is betrokken bij het programma Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI Urban Europe) dat zich op internationale schaal wijdt aan ambitieus inter- en transdisciplinair onderzoek op het gebied van de stedelijke problematiek. Het uiteindelijk doel is om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.

JPI Urban Europe faciliteert onderzoek op een schaal die niet uitgevoerd zou kunnen worden door een enkel land. Behalve de Europese Commissie zijn 14 landen aangesloten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Verenigd Koninkrijk, en Zweden. In specifieke activiteiten van JPI Urban Europe zijn meer landen betrokken.