Tijdschriften

Platform31 was tot en met juni 2015 uitgever van de vaktijdschriften S+RO en Tijdschrift voor de Volkshuisvesting. Met ingang van juli 2015 zijn de tijdschriften overgegaan naar Aeneas Media. Het exploiteren van tijdschriften vraagt steeds meer vakkennis en een brede inzet van media. Een vakuitgeverij als Aeneas Media is daarin gespecialiseerd en kan dat bij uitstek bieden. Beide bladen zijn verder gegaan onder titel Ruimte + Wonen.

Meer informatie over het tijdschrift vindt u op: