NuAlEenvoudigBeter-banier2

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Hoorn of kijk op de website van Landwerk.
A license to build…


Verslag excursie Nu al eenvoudig beter Eindhoven op 22-09-2014

Door: Willem Heesen (projectleider Ruimte en Water)

Begin jaren 20 van de vorige eeuw gingen de ruimtelijke ontwikkelingen Philips niet snel genoeg, waardoor ze een verzoek indiende bij de gemeente Eindhoven: een vrijbrief om 10 jaar lang Strijp te ontwikkelen. Het resultaat was (en is) indrukwekkend. Ieder jaar kwam er een groot pand bij, panden waarin de creatieve industrie nu de ruimte krijgt om te innoveren. En dit op de plek waar de innovatie 90 jaar geleden al begon. Innovatie die zich in ruimtelijk beleid nu ook doorzet in de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) en in de toekomst over de hele gemeente Eindhoven.

Eindhoven is ‘de slimste regio van Europa’. Er heerst trots op wat is bereikt en wat nog kan komen op de HTCE. Naast ‘echte’ technische innovaties heeft ook op het niveau van bestemmingsplannen, regels en handhaving vernieuwing plaatsgevonden. Vernieuwing die de technische innovaties mede mogelijk maken. Het innovatieconcept van de HTCE (open innovatie, clusteren en uitwisselen van kennis) en het ruimtelijk concept gaan hand in hand. ‘We hebben een goede zakelijke relatie’, aldus Jerry de Rijke (Legal Counsel Environment & Safety, Philips). Er is onderling vertrouwen. Op de HTCE komen belangen bij elkaar, het is een gezamenlijk project. Het verouderde bestemmingsplan uit 1965 is tot 2012 vigerend geweest. ‘Daar had de gemeente heel formeel mee om kunnen gaan, maar dat deed men niet.’ De vertrouwensrelatie is goed.

Op de hele HTCE is één omgevingsvergunning afgegeven aan de coöperatieve vereniging waarvan vrijwel alle bedrijven op de HTCE lid zijn. De eisen uit de milieuvergunning zijn privaatrechtelijk doorgelegd door naar alle gebruikers en huurders. De controle van de omgevingsvergunning vindt primair plaats door de coöperatie waarbij de gemeente bewust de keuze heeft gemaakt om op het systeem te controleren. Gemeente Eindhoven en Philips hebben hierover een convenant gesloten. De coöperatieve vereniging controleert de bedrijven op de HTCE, de gemeente Eindhoven controleert via een systeem van audits de coöperatieve vereniging, uiteraard met behoud van al haar bevoegdheden om in te grijpen indien noodzakelijk. Een publieke taak, controle en handhaving van milieu en veiligheidseisen, wordt privaat uitgevoerd.

Innovatie ontstaat bij verbinding, onverwachte contacten en uitwisseling van ideeën. Daarom zijn er binnen de individuele gebouwen geen grote ontmoetingsruimtes of eigen kantines, wat ook in het bestemmingsplan is vastgelegd. Aldus Esther van den Nieuwelaar (gemeente Eindhoven). Dit is centraal in ‘de Strip’ georganiseerd. Risicovolle bedrijven zijn centraal gelegen De kenniswerkers ‘moeten’ elkaar wel ontmoeten in de Strip, waar de risicogevoelige activiteiten zijn geclusterd. De sterke band tussen bestemmingsplan, de ruimtelijke inrichting en het concept van open innovatie moet er ook voor zorgen dat de HTCE niet afglijdt naar een ‘ordinair bedrijventerrein’. De gemeente en Philips hebben daarom ook samen een lijst van ‘research and development’ bedrijvigheid opgesteld om selectie aan de poort van innovatieve bedrijven mogelijk te maken.

Voor de toekomst wordt in Eindhoven nagedacht over nieuwe ruimtelijke ordening, gemeente breed. Ronald Rijnen (sectorhoofd RO, gemeente Eindhoven) noemt dit ‘nieuwe ruimte’, dat langs drie peilers loopt: thematisch, gebiedsgericht en met vaste partners. De centrale vraag hierin is: ‘welke regels hebben we allemaal, waarom, zijn ze nog nodig, of kan het anders?’
Thematisch: welstandsbeleid, groenbeleid, parkeerbeleid worden ter discussie gesteld. Gebiedsgericht komen er zes proeftuinen om te kijken wat er gaat gebeuren als er geen welstand is, als er geen parkeernormen zijn? Vaste partners zijn bijvoorbeeld corporatie Woonbedrijf en de TU/e. Hier hoeft de gemeente niet bovenop te zitten, zij kunnen meer verantwoordelijkheden krijgen.

De toekomst staat nog in de kinderschoenen, maar de gemeente is bereid om er proefondervindelijk achter te komen. ‘Durf je kwetsbaar op te stellen en schiet niet meteen wanneer een klein aspect mis gaat weer in de oude rol’, aldus Rijnen. Geen vrijbrief of ‘licence to build’ anno 2014, maar zoeken naar wie welke verantwoordelijkheid los kan laten en aan kan.

Nu al Eenvoudig Beter

De excursie naar Utrecht is georganiseerd in het kader van het praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter. Het Rijk werkt samen met de uitvoeringspraktijk aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze wet is bedoeld om de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving eenvoudiger en beter te laten verlopen. Maar ook nú al – binnen de bestaande wetten en regels – kunnen we eenvoudiger en beter werken! Het project Nu al Eenvoudig Beter wordt georganiseerd door de Platform31 en Landwerk in opdracht van de Rijksoverheid en ondersteund door de UvW, het IPO en de VNG.

Voor meer informatie, zie: www.platform31.nl/naeb. Hier vindt u ook de data, thema’s en locaties van de andere Nu Al Eenvoudig Beter – excursies die in het najaar van 2015 worden georganiseerd.


Blijf op de hoogte


op-de-hoogte-blijven-nual-2