Nu al Eenvoudig Beter - nieuws

Experimenteren met omgevingsplan

29 september – Veghel

Op een mooie locatie in Veghel waar de gemeente nu al gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet, verkennen we mogelijkheden van integraal afwegen. Dit doen we aan de hand van het Omgevingsplan voor het Chv-terrein in Veghel, het Havenomgevingsplan van Rotterdam en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore in de provinciale ruimtelijke verordening.

Verslag


Waterschappen en de Omgevingswet

15 oktober – Houten

Verschillende waterschappen zijn al volop bezig om te werken in de geest van de Omgevingswet. Dit levert inspirerende voorbeelden op voor iedereen die met de Omgevingswet te maken krijgt. Thema’s als participatie, digitalisering en klantgericht werken komen hierbij aan bod.

Verslag


Gezondheid

26 november – Utrecht

Gezondheid heeft in de Omgevingswet een meer centrale plek gekregen. Medewerkers van de gemeente Utrecht lichten toe hoe gezondheid wordt gebruikt bij integrale beslissingen. We bekijken op locatie wat voor gevolgen dit heeft.

Verslag


Stroomlijnen van processen: van initiatief tot vergunningverlening

1 december – Tilburg

Met de Omgevingswet moeten vergunningen sneller verleend worden. Hoe kan het proces om te komen tot een verleende vergunning sneller verlopen? Dit illustreren we aan de hand van voorbeelden van verschillende overheden.

Verslag


Een duik in de in’s en out’s van de Omgevingswet

Blog Maarten Hoorn – 20 augustus 2015

Interessant aan de Omgevingswet is de gedachte die eraan ten grondslag ligt. De nieuwe wet vraagt namelijk een bepaalde werkwijze van overheden. Een die past in de huidige tijdgeest waarin integraal denken en meer vrijheid door de bestuurlijke afwegingsruimte zegen vieren.

Lees verder


“Elkaars kracht optimaal benutten”

Interview Edward Stigter – 10 februari 2015

Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het ministerie van IenM, is blij verrast door het succes van het project Nu al Eenvoudig Beter. “De belangstelling vanuit gemeenten is veel groter dan we hadden gedacht”, vertelt hij. “Ook zie ik een grote behoefte bij gemeenten om van elkaar te leren.

Lees verder


Who wants (to) change?

Blog Willem Heesen – 4 februari 2015

De roeping van NaEB is om ruimtelijke professionals te bewegen nu al in de geest van de Omgevingswet te werken. Loslaten, vertrouwen en overheidsparticipatie in de praktijk. Hoe kan dit beter dan goede voorbeelden een podium te geven.

Lees verder


Experimenteren met het omgevingsplan
Deregulering als eerste stap naar het omgevingsplan

Verslag excursie Nu al eenvoudig beter Utrecht op 29-10-2014

Het omgevingsplan is één van de belangrijkste instrumenten in de nieuwe Omgevingswet en ‘vervangt’ het bestemmingsplan. De gemeenten Bussum en Soest zijn hiermee aan het experimenteren.

Lees verder


Grenzen opzoeken voor flexibiliteit en experimenteren

Verslag excursie Nu al eenvoudig beter Breda op 29-09-2014

Breda zoekt grenzen op binnen de huidige systematiek van bestemmingsplannen en afspraken met ontwikkelaars. Experimenten met het Omgevingsplan laten de uitdaging zien die gepaard gaat met het begrip ‘fysieke leefomgeving’, dat raakt aan veel gemeentelijke sectoren.

Lees verder


A license to build…

Verslag excursie Nu al eenvoudig beter Eindhoven op 22-09-2014

Philips en de gemeente Eindhoven en Philips slaan de handen ineen door te innoveren in ruimtelijk beleid. De High Tech Campus Eindhoven (HTCE) heeft één coöperatieve vereniging die de overkoepelende milieuvergunning coördineert.

Lees verder


Kookstudio’s Omgevingswet

Vier interactieve werksessies met smaakmakers en koplopers

De Omgevingswet komt eraan! Belangrijke ingrediënten van de Omgevingswet zijn meer integratie, meer flexibiliteit en meer vertrouwen. Dit vraagt een andere manier van denken én werken. Deze veranderingen vragen een zorgvuldige voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet. Een viertal private partijen (Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot en RoyalHaskoningDHV) heeft samen met Platform31 de handen ineen geslagen om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden in de Eenvoudig Beter Campus (EB Campus). In vier interactieve werksessies werd samengewerkt om slim voor te sorteren op de nieuwe wetgeving.

Klik hier voor meer informatie over de vier interactieve werksessies (PDF).


Gemeente Zaanstad wint de Nu al Eenvoudig Beter-trofee 2014

De gemeente Zaanstad heeft de Nu al Eenvoudig Beter-trofee 2014 gewonnen met het project “De imageHemmes”. Zij wil een woonbuurt realiseren op Schiereiland de Hemmes en heeft daarvoor afspraken gemaakt met omliggende bedrijven over onder meer geur en geluidoverlast. Zaanstad ontving de Trofee uit handen van Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tijdens de bijeenkomst in Scheveningen die in het teken stond van de Omgevingswet en de onderlinge samenwerking.

Lees verder


“De werkwijze van de Eenvoudig Beter Campus ligt dicht bij mijn persoonlijke overtuiging (januari 2015)

Interview Ellen Peper, directeur van Twynstra Gudde en voorzitter van het EB Campus consortium


Regels verminderen betekent ook normen laten vervagen (november 2014)

Blog Maarten Hoorn, projectleider Rho Adviseurs voor leefruimte bv


Echte cocreatie maakt iedereen eigenaar. Een provinciale Omgevingsvisie in cocreatie in Gelderland (mei 2014)

Om te laten zien hoe nu al een uitnodigende omgevingsvisie kan worden gemaakt, organiseerde Platform31 een bijeenkomst met de provincie Gelderland. De Omgevingsvisie van Gelderland is in een cocreatief proces tot stand gekomen, waarin iedereen veel plezier heeft gehad.
Verslag excursie Nu al eenvoudig beter Arnhem op 15-04-2014


Minder regels vraagt om bestuurlijke moed (mei 2014)

Interview met Lennert Goemans (ministerie van I&M)


Slimmer ruimtelijk ontwikkelen: niet regels zelf, maar toepassing is bepalend (november 2013)


Een oliemannetje tussen de kameleon en de angsthaas; Leerpunten Nu al Eenvoudig Beter, excursie havengebied Enschede (november 2013)

Verslag excursie oktober 2013


Versnel ruimtelijke ontwikkelingen o.a. met de Crisis- en herstelwet (oktober 2013)


In de geest van de omgevingswet (juni 2013)


Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter (mei 2013)

Blijf op de hoogte

op-de-hoogte-blijven-nual-2